Tháp dinh dưỡng cho bé

  Các chuyên gia đưa ra khuyến nghị lượng thực phẩm tiêu thụ, sắp xếp thành dạng hình kim tự tháp để cân đối dinh dưỡng cho từng nhóm tuổi. Tháp được chia thành nhiều tầng, từ đỉnh xuống đến đáy tháp là các nhóm thực phẩm cần cung cấp [...]

Hoạt động giáo dục âm nhạc_Lớp lớn 4

Chủ đề: Đà Nẵng quê em - Bác Hồ Hoạt động:  Giáo dục âm nhạc Đề tài: Dạy vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát  “Quê hương tươi đẹp”           I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Trẻ biết vỗ tay theo tiết tấu chậm kết hợp lời bài hát [...]

02363 670 034