CHƯƠNG TRÌNH “KHÁM SÀNG LỌC, PHÁT HIỆN TRẺ EM BỊ TIM BẨM SINH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA VANG NĂM 2020”

CHƯƠNG TRÌNH

“KHÁM SÀNG LỌC, PHÁT HIỆN TRẺ EM BỊ TIM BẨM SINH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA VANG NĂM 2020”

Thực hiện KH 17/KH-HBT về việc khám sàng lọc, phát hiện trẻ em bị tim bẩm sinh trên địa bàn huyện Hoà Vang năm 2020. Hôm nay ngày 02/06/2020 Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh Huyện phối hợp với Trung tâm Y Tế Hoà Vang đã về khám sàng lọc cho các cháu tại trường MN Hoà tiến 1

Một số hình ảnh từ hoạt động

Nguồn: Trường MN Hòa Tiến 1

Chia sẻ bài viết


02363 670 034