HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC TẠI LỚP MẪU GIÁO NHỠ CẨM NÊ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC Hoạt động: Giáo dục âm nhạc Đề tài: Nghe hát “Chú Ếch con” I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Trẻ nhớ tên bài hát nghe “Chú Ếch con” và tên tác giả Phan Nhân, trẻ cảm nhận được nội dung, giai điệu của bài hát nghe và cùng [...]

02363 670 034