HOẠT ĐỘNG GÓC LỚP NHỠ 3

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC Chủ Đề : Bản thân Độ tuổi: 4-5 tuổi   I.Mục đích yêu cầu: - Trẻ biết chơi các góc về chủ đề chung. Trẻ biết các vai chơi . các góc chơi, thể hiện được các vai chơi tại các góc. - Phát triển khả năng khéo léo của [...]

02363 670 034