HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC TẠI LỚP MẪU GIÁO NHỠ 2

Chủ đề: Giao thông Đề tài: Bật nhảy từ độ cao 30 - 35 cm Trẻ đi vòng tròn , kết hợp các kiểu đi khác nhau: mũi chân, gót chân, chạy nhanh, chạy chậm sau đó dàn đội hình.   Trẻ tập bài tập phát triển chung Dạy trẻ bật nhảy từ độ [...]

02363 670 034