Hoạt động tạo hình lớp Lớn 2 Cẩm Nê

                                Hoạt động: Tạo hình                               Đề tài: Vẽ đồ dùng, dụng cụ nghề nông   I. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG 1. Mở đầu hoạt động - Cho cả lớp hát bài “Lớn lên cháu lái máy cày”. - Trò chuyện về nội dung bài hát. 2. Hoạt động trọng tâm a) Hoạt động 1: Quan [...]

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Biểu số 3 – Ban hành kèm theo thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính Đơn vị: Trường Mầm non Hòa Tiến 1 Chương: 622 ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 ĐVT: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm Ước thực [...]

Tiệc Buffet của trẻ Mẫu giáo Bé và Mẫu giáo Nhỡ

Ngày 17/05/2019, trường mầm non Hòa Tiến 1 tổ chức tiệc Buffet cho các cháu Mẫu giáo Bé và Mẫu giáo Nhỡ khu vực Yến Nê 2. Các bé rất vui khi được tự chọn các món ăn mình thích và cùng các bạn thưởng thức hương vị của [...]

02363 670 034