HỘI THI “TIẾNG HÁT GIÁO VIÊN MẦM NON”

HỘI THI "TIẾNG HÁT GIÁO VIÊN MẦM NON" Nhằm tăng cường các kỹ năng cho giáo viên trong tổ chức thực hiện các hoạt chăm sóc giáo dục trẻ ở các độ tuổi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ tại đơn vị. Tạo điêù kiện cho đội [...]

HỘI THI BÉ LÀM HỌA SĨ

- Sáng nay 28.11.2020, trường Mầm non Hòa Tiến 1 tổ chức Hội thi "Bé là họa sĩ" cấp trường năm học 2020-2021 dành cho các bé độ tuổi 4-5 tuổi và 5-6 tuổi. Hội thi nhằm giúp trẻ phát triển tốt lĩnh vực phát triển thẩm mỹ, giúp [...]

02363 670 034