HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC LỚP MẪU GIÁO LỚN 1 CẨM NÊ Chủ đề: Giao thông Hoạt động: Thể dục Đề tài: Bật nhảy từ trên cao xuống 40cm - 50cm Lớp: Mẫu giáo Lớn 1 Cẩm Nê I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Trẻ biết phối hợp các tay, chân, mắt để thực hiện vận [...]

HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC LỚP BÉ 3

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC Chủ đề: Giao thông Hoạt động: Thể dục Đề tài: Bật xa 20 - 25cm Lớp: Bé 3 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU -Trẻ biết được kỹ thuật nhảy bật xa, biết nhún bật xa 20 – 25cm không chạm vạch, tiếp đất nhẹ nhàng bằng mũi bàn chân. -Rèn luyện [...]

HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC LỚP MẪU GIÁO LỚN 2 CẨM NÊ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC Chủ đề: Giao thông Hoạt động: Tạo hình Đề tài: Xé, dán cột đèn tín hiệu giao thông Lớp: Lớn 2 Cẩm Nê TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG 1. Mở đầu hoạt động - Cho cả lớp hát bài “Em đi qua ngã tư đường phố”. - Trò chuyện về nội dung bài [...]

02363 670 034