HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC LỚP BÉ 3

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC                                        Hoạt động: Thể dục                                      Đề tài: Chuyền bắt bóng hai bên theo hàng ngang                                    Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Cẩm Tiên   MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Trẻ biết chuyền bóng bằng 2 tay và phối hợp nhịp nhàng với bạn để chuyền [...]

HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ XÃ HỘI NHÀ TRẺ

HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ XÃ HỘI   Hoạt động khám phá xã hội là một trong những hoạt động giúp trẻ tìm hiểu, khám phá thế giới xung quanh mình. Qua hoạt động trẻ được trải nghiệm, nói lên sự hiểu biết của bản thân về thế giới xung quanh theo [...]

02363 670 034