Hoạt động Làm quen văn học_Lớp lớn 2 Cẩm Nê

                                      Hoạt động: LQVH                             Đề tài: Chuyện “Bể cá của Bác Hồ”.TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG Mở đầu hoạt động - Cả lớp hát bài “Nhớ ơn Bác”. - Trò chuyện về nội dung bài hát. + Bài hát nói về ai các con? Hoạt động trọng tâm a) Hoạt [...]

02363 670 034