HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC TẠI LỚP MẪU GIÁO NHỠ 2

Chủ đề: Giao thông Đề tài: Bật nhảy từ độ cao 30 - 35 cm Trẻ đi vòng tròn , kết hợp các kiểu đi khác nhau: mũi chân, gót chân, chạy nhanh, chạy chậm sau đó dàn đội hình.   Trẻ tập bài tập phát triển chung Dạy trẻ bật nhảy từ độ [...]

Hoạt động giáo dục âm nhạc_Lớp lớn 4

Chủ đề: Đà Nẵng quê em - Bác Hồ Hoạt động:  Giáo dục âm nhạc Đề tài: Dạy vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát  “Quê hương tươi đẹp”           I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Trẻ biết vỗ tay theo tiết tấu chậm kết hợp lời bài hát [...]

02363 670 034