Hoạt động tạo hình lớp Lớn 2 Cẩm Nê

                                Hoạt động: Tạo hình                               Đề tài: Vẽ đồ dùng, dụng cụ nghề nông   I. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG 1. Mở đầu hoạt động - Cho cả lớp hát bài “Lớn lên cháu lái máy cày”. - Trò chuyện về nội dung bài hát. 2. Hoạt động trọng tâm a) Hoạt động 1: Quan [...]

Hoạt động làm quen chữ cái của lớp lớn 1 Cẩm Nê

       KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC Hoạt động: Làm quen chữ cái Đề tài: Chữ cái b, d, đ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG 1. Mở đầu hoạt động - Cô và trẻ vận động bài: “Lớn lên cháu lái máy cày”   2. Hoạt động trọng tâm a) Hoạt động 1: Làm quen chữ cái b, [...]

Trải nghiệm vườn hoa tại khu công nghê sinh học cao Đà Nẵng

Chiều ngày 11/12/2019, trẻ có một ngày trải nghiệm ý nghĩa tại khu công nghệ sinh học cao Đà Nẵng. Trẻ được biết về các loại hoa, loại cây và cách trồng của từng loại. Một số hình ảnh của hoạt động   Nguồn: Trường mâm non [...]

02363 670 034