HỘI THI “TIẾNG HÁT GIÁO VIÊN MẦM NON”

HỘI THI "TIẾNG HÁT GIÁO VIÊN MẦM NON" Nhằm tăng cường các kỹ năng cho giáo viên trong tổ chức thực hiện các hoạt chăm sóc giáo dục trẻ ở các độ tuổi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ tại đơn vị. Tạo điêù kiện cho đội [...]

HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC LỚP BÉ 3

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC                                        Hoạt động: Thể dục                                      Đề tài: Chuyền bắt bóng hai bên theo hàng ngang                                    Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Cẩm Tiên   MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Trẻ biết chuyền bóng bằng 2 tay và phối hợp nhịp nhàng với bạn để chuyền [...]

02363 670 034