Công khai theo thông tư 36

Biểu mẫu 01 (Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp): Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang (Tên cơ sở giáo dục): Trường Mầm non Hòa Tiến 1   THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non Năm học 2019 - 2020     STT Nội dung Nhà trẻ Mẫu giáo I Chất [...]

Quyết định công khai quyết toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của trường Mầm non Hòa Tiến 1

UBND HUYỆN HÒA VANG TRƯỜNG MẦM NON HÒA TIẾN 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:     /QĐ-MNHT 1  Hòa Tiến,  ngày       tháng      năm 2019   QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai quyết toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của trường Mầm non Hòa Tiến [...]

TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT

Sốt xuất huyết là  bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Dengue gây nên, bệnh được muỗi vằn( muỗi Aedes Aegypty) hút máu từ người bệnh truyền sang người lành. Bệnh rất nguy hiểm vì: lan truyền nhanh làm nhiều người mắc bệnh cùng một lúc; Chưa có thuốc [...]

Chuyến thiện nguyện “Kết nối vơi trẻ em vùng cao”

Ngày 11/8/2019, Chi Đoàn đã kết hợp với Công Đoàn trường mầm non Hòa Tiến 1 tổ chức chương trình thiện nguyện đến với trẻ em vùng cao tại xã Lăng-huyện Tây Giang-Quảng Nam. Vượt qua hơn 110 km, Chi Đoàn đã đến thăm và tặng 40 xuất quà, [...]

02363 670 034