Thời Gian Trẻ Quay Lại Trường Sau Dịch

Trường Mần Non Hòa Tiến 1 thông báo đến quý phụ huynh về thời gian cho trẻ đi học trở lại trường học trực tiếp vào ngày 01/03/2022 theo công văn số 311 ngày 19/02/2022 của UBND Huyện Hòa Vang về việc thống nhất chủ trương dạy học trực [...]

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2020 – 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2021 – 2022.

Sáng ngày 27/10/2021, Trường mầm non Hòa Tiến 1 tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2020 - 2021 và phương hướng hoạt động công đoàn năm học 2021 - 2022. Nguồn: MN Hòa Tiến 1.

02363 670 034