HỘI THI CẤP DƯỠNG GIỎI CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2020 – 2021

Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả và nâng cao chất lượng chuyên đề dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn trong nhà trường . Tăng cường kỹ năng chế biến và phối hợp trong quy trình chế biến của nhân viên [...]

CBNV NHÀ TRƯỜNG RA QUÂN DỌN VỆ SINH KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SAU BÃO SỐ 13

Hôm nay ngày 15/11/2020 CBNV Trường mầm non Hòa Tiến 1 ra quân dọn vệ sinh trong và ngoài cải tạo môi trường khắc phục hậu quả sau bão số 13, để đón trẻ quay lại trường. Một số hình ảnh ming họa:   Nguồn : MN Hòa Tiến 1.  

02363 670 034