PHÒNG CHỐNG BỆNH THỦY ĐẬU

BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG BỆNH THỦY ĐẬU Bệnh thuỷ đậu do một loại siêu vi mang tên Valicella Rota vi rút gây nên, thuỷ đậu là một bệnh rất dễ lây truyền. Bệnh gặp ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp nhất là trẻ em. Bệnh xảy ra ở người lớn [...]

02363 670 034