HỘI THI “TIẾNG HÁT GIÁO VIÊN MẦM NON”

HỘI THI "TIẾNG HÁT GIÁO VIÊN MẦM NON" Nhằm tăng cường các kỹ năng cho giáo viên trong tổ chức thực hiện các hoạt chăm sóc giáo dục trẻ ở các độ tuổi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ tại đơn vị. Tạo điêù kiện cho đội [...]

BỒI DƯỠNG, CHIA SẺ CHUYÊN MÔN

BỒI DƯỠNG, CHIA SẺ CHUYÊN MÔN Thực hiện Mô hình "Đồng hành cùng Bé vào lớp 1". Ngày 10/04/2021 trường Mầm non Hòa Tiến 1 đã tổ chức buổi Bồi dưỡng, chia sẻ chuyên môn cho các giáo viên lớp Lớn và 1 số giáo viên ở các tổ Mẫu [...]

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ AN NINH, AN TOÀN TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG

Thực hiện Công văn số 207/PGDĐT-THHC, ngày 16/04/2021. Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và an ninh, an toàn trước cổng trường. Trường Mầm non Hòa Tiến 1 đã tổ chức tuyên truyền đến phụ huynh nên lựa chọn đồ chơi cho con [...]

02363 670 034