Thời Gian Trẻ Quay Lại Trường Sau Dịch

Trường Mần Non Hòa Tiến 1 thông báo đến quý phụ huynh về thời gian cho trẻ đi học trở lại trường học trực tiếp vào ngày 01/03/2022 theo công văn số 311 ngày 19/02/2022 của UBND Huyện Hòa Vang về việc thống nhất chủ trương dạy học trực [...]

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ AN NINH, AN TOÀN TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG

Thực hiện Công văn số 207/PGDĐT-THHC, ngày 16/04/2021. Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và an ninh, an toàn trước cổng trường. Trường Mầm non Hòa Tiến 1 đã tổ chức tuyên truyền đến phụ huynh nên lựa chọn đồ chơi cho con [...]

02363 670 034