Công văn số 329/SGDĐT-CTrTT ngày 13/2/2020 của UBND thành phố về việc học sinh, sinh viên học viên đi học lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19

Ban giám hiệu nhà trường thông báo đến các bậc phụ huynh và học sinh trường mầm non Hòa Tiến 1 về việc thực hiện theo Công văn số 329/SGDĐT-CTrTT ngày 13/02/2020 của UBND thành phố, học sinh sẽ đi học lại bắt đầu từ ngày 17/02/2020. Kính báo!

Chia sẻ bài viết


02363 670 034