HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH LỚP GHÉP BẮC AN

Chủ đề : Đà nẵng quê hương em
Hoạt động: Tạo hinh
Đề tài: Trang tri khung ảnh Bác Hồ

Cô hát và vận đông cùng   trẻ bài hát “Hôm qua em mơ gặp Bác Hồ”

Cô đàm thoại cùng trẻ về bài hát

cô và trẻ cùng quan sát, đàm thoại về tranh mẫu

Trẻ thực hiện

Trưng bày sản phẩm

Giáo viên: Lê Thị Ngọc Hiền

Chia sẻ bài viết


02363 670 034