HOẠT ĐỘNG CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG SỐNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM TẠI LỚP LỚN 1 CẨM NÊ

1.Mở Đầu Hoạt Động:

-Trẻ hát vận động bài ” Ồ sao bé không lắc”

 

2.Hoạt Động Trọng Tâm

a) Nhận biết các vùng riêng tư trên cơ thể

b)Nhận biết đụng chạm an toàn và không an toàn

c) Trò chơi: Thi đọi nào nhanh

 

d) Trò chơi:” Thử tài của bé”

3. Kết Thúc Hoạt Động

Nguồn: MN Hòa Tiến 1.

 

Chia sẻ bài viết


02363 670 034