HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ÂM NHẠC LỚP BÉ 1

Chủ đề: Quê hương – Đất nước – Bác Hồ

Họat động: Giáo dục âm nhạc

Đề tài: Vận động minh họa “Em mơ gặp Bác Hồ”

Cô cho trẻ cùng hát bài hát “Em mơ gặp Bác Hồ” và trò chuyện về nội dung bài hát

Cô vận động phân tích động tác

Trẻ cùng cô vận động bài hát “Em mơ gặp Bác Hồ”

Cô cho trẻ vận động theo tổ, nhóm cá nhân

Trẻ hào hứng tham gia vào hoạt động

Cô hát lần 1: Trẻ chú ý lắng nghe cảm nhận giai điệu bài hát “Nhớ ơn Bác” và hưởng ứng cùng cô

Cô hát lần 2: một tốp múa phụ hoạ cùng cô, cả lớp hưởng ứng theo.

Trẻ vận động lại bài hát “Em mơ gặp Bác Hồ

Giáo viên: Phan Thị Thê

Chia sẻ bài viết


02363 670 034