Hoạt động giáo dục âm nhạc_Lớp lớn 4

Chủ đề: Đà Nẵng quê em – Bác Hồ

Hoạt động:  Giáo dục âm nhạc

Đề tài: Dạy vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát

 “Quê hương tươi đẹp”

          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

– Trẻ biết vỗ tay theo tiết tấu chậm kết hợp lời bài hát “Quê hương tươi đẹp”.

– Trẻ có kỹ năng vỗ tay theo tiết tấu chậm đúng theo lời bài hát, hát to, rõ lời, lắng nghe cô hát và hưởng ứng theo lời bài hát.

– Trẻ tích cực tham gia vào hoạt động.

          II. CHUẨN BỊ

– Máy catset, băng nhạc về chủ đề.

– Dụng cụ âm nhạc: Phách gõ, trống lắc, gáo dừa….

        III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG

  1. Mở đầu hoạt động

– Trò chuyện với trẻ về quê hương nơi trẻ đang sống.

       2. Hoạt động trọng tâm

a) Hoạt động 1: Dạy vận động vỗ tay theo tiết tấu chậm kết hợp lời bài hát “Quê hương tươi đẹp”.

– Cho trẻ nghe giai điệu hát bài “Quê hương tươi đẹp”.

– Các con vừa nghe giai điệu của bài hát gì nào?

– Bài hát do ai sáng tác?

– Các con cùng cô hát thật hay bài hát này một lần nữa nhé!

– Để cho bài hát thêm hay, thêm sinh động thì các con làm gì? (Trẻ trả lời).

– Hôm nay cô sẽ dạy các con vỗ tay theo tiết tấu chậm kết hợp lời bài hát “Quê hương tươi đẹp”.

– Vỗ tay theo tiết tấu chậm là vỗ như thế nào? (Mời 2 – 3 trẻ trả lời)

– Cho cả lớp vỗ tay theo tiết tấu chậm.

– Cô mời một trẻ hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu chậm.

– Cho cả lớp vỗ tay theo tiết tấu chậm kết hợp lời bài hát “Quê hương tươi đẹp”.

– Cho trẻ hát và vỗ tay theo tiết tấu chậm kết hợp lời bài hát “Quê hương tươi đẹp” dưới nhiều hình thức khác nhau (vỗ trên vai, vỗ trên đùi).

– Cho trẻ chọn dụng cụ âm nhạc chia làm 3 nhóm để gõ theo tiết tấu chậm kết hợp lời bài hát “Quê hương tươi đẹp”.

– Trẻ vỗ theo nhóm, tổ, cá nhân.

b) Hoạt động 2: Nghe hát bài “Quê hương”.

– Cô giới thiệu tên bài hát và nội dung bài hát.

– Cô hát lần 1 trẻ chú ý lắng nghe (không nhạc).

– Cô hát lần 2, trẻ hưởng ứng theo lời bài hát cùng cô.

c) Hoạt động 3: Trò chơi “Nghe giai điệu đoán tên bài hát”.

          – Cách chơi: Cô chia trẻ thành hai đội sau đó bật nhạc cho trẻ nghe một đoạn nhạc không lời của bài hát, khi nhạc dừng hai bạn đội trưởng rung trống lắc dành quyền trả lời, đội nào trả lời được nhiều bài hát đội đó sẽ chiến thắng.

– Luật chơi: Đội nào trả lời sai quyền ưu tiên sẽ nhường cho đội bạn.

           3. Kết thúc hoạt động

– Cô và trẻ vận động lại bài hát “Quê hương tươi đẹp”.

Chia sẻ bài viết


02363 670 034