Hoạt động giáo dục thể chất_Lớp lớn 3

Ở lứa tuổi mẫu giáo, việc phát triển thể chất giúp trẻ hình thành và phát triển những thói quen vận động cơ bản như: bò, đi, chạy, nhảy, ném và leo trèo…
Hoạt động giáo dục thể chất lớp mẫu giáo lớn 3 với đề tài “Ném trúng đích đứng (cao 1,5m, xa 2m)”. Trẻ tích cực, mạnh dạn tham gia vào hoạt động, biết cố gắng thực hiện động tác đúng kỹ thuật.
Một số hình ảnh của hoạt động

Chia sẻ bài viết


02363 670 034