Hoạt động khám phá vườn cổ tích của lớp Bé 1

HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ VƯỜN CỔ TÍCH CỦA LỚP BÉ 1

Hôm nay các cháu mẫu giáo Bé 1 được trải nghiệm trồng hoa, tưới cây, nhỏ cỏ và khám phá các loài hoa. Khi được cô hướng dẫn và chỉ cách trồng hoa các cháu rất hào hứng, chăm chú trồng hoa, nhỏ cỏ, và tưới nước cho cây. Qua hoạt động này các cháu thêm yêu quý các loài hoa và cây xanh hơn.

Một số hình ảnh hoạt động

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết


02363 670 034