Hoạt động làm quen chữ cái của lớp lớn 1 Cẩm Nê

       KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC

Hoạt động: Làm quen chữ cái

Đề tài: Chữ cái b, d, đ

TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG

1. Mở đầu hoạt động

– Cô và trẻ vận động bài: “Lớn lên cháu lái máy cày”

 

2. Hoạt động trọng tâm

a) Hoạt động 1: Làm quen chữ cái b, d

– Cho trẻ xem bức tranh “Bác sĩ”

– Trong bức tranh cô vẽ gì?

– Trò chuyện về nội dung bức tranh

– Trong từ “Bác sĩ” có bao nhiêu tiếng?

– Trong tiếng “Bác sĩ” có bao nhiêu chữ cái?

– Cô cho trẻ chọn những chữ cái đã học và những chữ cái chưa học.

– Cô giới thiệu chữ b

– Cô phát âm mẫu, kết hợp phân tích cách phát âm chữ b (Khi phát âm chữ b môi ngậm lại bật hơi ra).

– Sau đó cho trẻ phát âm theo cả lớp, nhóm, tổ, cá nhân.

– Ngoài chữ b in thường cô còn có chữ b viết thường.

– Cô giới thiệu chữ d trong từ “Xây dựng”

– Cô phát âm mẫu chữ d (Khi phát âm chữ d đầu lưỡi gần chạm lợi, hơi thoát ra sát).

– Sau đó cho trẻ phát âm theo cả lớp, nhóm, tổ, cá nhân

– Ngoài chữ d in thường còn có chữ d viết thường.

b) Hoạt động 1: Làm quen chữ cái đ

– Cô cho trẻ quan sát tranh “bộ đội”

 

– Trong từ “bộ đội” có bao nhiêu tiếng?

– Trong tiếng “bộ đội” có bao nhiêu chữ cái?

– Cô cho trẻ chọn những chữ cái đã học và những chữ cái chưa học

– Cô giới thiệu chữ đ trong từ “bộ đội”

– Cô phát âm mẫu chữ đ (Khi phát âm chữ đầu lưỡi chạm lợi rồi bật ra).

– Sau đó cho trẻ phát âm theo cả lớp, nhóm, tổ, cá nhân.

  • Cô phân tích cấu tạo chữ đ trong từ “đan rổ”
  • Ngoài chữ đ in thường còn có chữ đ viết thường.

c) Hoạt động 3: Luyện phát âm

– Cho cả lớp hát bài “Đi tìm chữ”.

– Trẻ đi quanh lớp hát và tìm 2 chữ d và đ.

d) Hoạt động 4: Trò chơi:“Ai thông minh hơn”

– Cách chơi: Trẻ chia làm 2 đội. Nhiêm vụ của mỗi đội là hội ý tìm ra và gạch chân những chữ cái b, d, đ  trong bài thơ “Chú bộ đội hành quân trong mưa”.

– Luật chơi: Trong vòng 1 bản nhạc đội nào tìm đúng, nhiều và nhanh nhất các chữ cái b, d, đ đội đó sẽ giành chiến thắng.

đ) Hoạt động 5: Trò chơi 3: Ai nhanh nhất

– Cách chơi: Trẻ chia làm 2 đội. Nhiệm vụ của mỗi đội là các con hãy bật qua các vòng lên tìm và hái những quả táo có chứa chữ cái b, d, đ ở trên cây táo mang về cho đội của mình. Yêu cầu mỗi lần trẻ lên chơi chỉ hái 1 quả táo.

– Luật chơi: Sau thời gian một bản nhạc đội nào hái được nhiều quả táo chữ b, d, đ theo yêu cầu của cô đội đó sẽ chiến thắng.

  1. Kết thúc hoạt động

– Cho trẻ xem video bài hát: “Tía em”

 

 

Chia sẻ bài viết


02363 670 034