Hoạt động làm quen chữ cái_Lớp lớn 1 Cẩm Nê

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC

Chủ đề: Nghề nghiệp

Hoạt động: Làm quen chữ cái

Đề tài: Làm quen chữ  x, s

 

           I. MỤC ĐÍCH YÊU  CẦU

– Trẻ nhận biết và phát âm đúng âm x, s nhận biết các từ có chứa âm x, s.

– Trẻ phát âm to, rõ ràng, chính xác âm x, s.

– Trẻ tham gia vào hoạt động nhiệt tình và nhận biết chữ cái nhanh.

           II. CHUẨN BỊ

– Máy vi tính, slide, băng nhạc…

– Một số thẻ chữ.

– 2 kiểu chữ x, s.

– 1 cái vòng quay có dán một số chữ cái.

          III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG

           1. Mở đầu hoạt động

           – Cho cả lớp hát bài: “Nhớ Bác Hồ”.

2.Hoạt động trọng tâm

a) Hoạt động 1: Giới thiệu chữ cái.

b) Hoạt đông 2: Nhận biết tiếng và chữ cái.

c) Hoạt động 3: Luyện phát âm.

– Cho cả lớp hát bài “Đi tìm chữ”.

d) Hoạt động 4: Trò chơi “Tìm chữ cái trong từ”.

               3. Kết thúc họat động

– Cho cả lớp hát bài: “Bé học chữ”.

Hồ Thị Oanh

Chia sẻ bài viết


02363 670 034