HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VĂN HỌC

Lớp: Bé Cẩm Nê

Hoạt động: Làm quen văn học

Đề tài: Thơ “Thăm nhà bà”

Tiến trình hoạt động
+ Hoạt động mở đầu:
– Cô và trẻ hát bài: “Cháu yêu bà”
– Trò chuyện về nội dung bài hát.+ Hoạt động trọng tâm:
– Hoạt động 1: Đọc thơ trẻ nghe
Lần 1: Cô đọc thơ diễn cảm

– Lần 2: Cô đọc kết hợp tranh minh họa

– Hoạt động 2: Trích dẫn, giảng giải nội dung bài thơ

– Cô giải thích từ khó

– Hoạt động 3: Dạy trẻ đọc thơ

– Trẻ đọc dưới nhiều hình thức

– Hoạt động 2: Trò chơi: “Thi xem ai nhanh”
+ Cách chơi:  Cô đã chuẩn bị 2 bảng các bộ phận trên cư thể người, Cô chia trẻ làm 2 đội, khi nghe hiệu lệnh của cô từng thành viên mỗi đội lần lượt lên bảng nối từng bộ phận tương ứng đúng với nhiệm vụ của chúng trên cơ thể người.
+ Luật chơi: Trong thời gian nhất định đội nào gắn nhanh và đúng thì đội đó sẽ chiến thắng.

– Cô phổ biến cách chơi và luật chơi

– Chia trẻ thành 2 đội: Đội xanh và đội đỏ

+ Kết thúc hoạt động:

– Trẻ vận động bài: “Ngón tay nhúc nhích”

Nguồn: Trường MN Hòa Tiến 1

 

Chia sẻ bài viết


02363 670 034