Hoạt động làm quen với toán -Lớp lớn 2

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC 

Hoạt động: Làm quen với toán

Đề tài: Tách, gộp các đối tượng trong phạm vi 10

 thành 2 phần khác nhau và đếm

          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

           – Trẻ biết tách một nhóm có 9 đối tượng thành hai nhóm bằng cách khác nhau ( 9 – 1, 8 – 2, 7 – 3, 4 – 6, 5 – 5) và đếm, chọn thẻ số tương ứng với mỗi nhóm, biết gộp hai nhóm thành một nhóm có 10 đối tượng và nói kết quả.

– Rèn cho trẻ  kỹ năng tách – gộp, kỹ năng đếm. Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định, thao tác nhanh nhẹn, khéo léo.

– Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động .

          II. CHUẨN BỊ

          Đồ dùng của cô

– Đồ dùng đủ cho trẻ.

– Thẻ số từ 1 đến 10.

          III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG

          1. Mở đầu hoạt động

– Cho trẻ hát bài “Nhớ ơn Bác”.

– Trò chuyện về nội dung bài hát.

          3. Hoạt động trọng tâm

a) Hoạt động 1: Ôn đếm đến 10 và nhận biết nhóm đối tượng có số lượng 10

– Các con nhìn xem trong vườn hoa có những loài hoa gì?

– Có bao nhiêu hoa hồng? (Trẻ cùng đếm).

– Có bao nhiêu hoa hướng dương?

– Có bao nhiêu hoa đồng tiền?

– Để biểu bị số lượng hoa hồng, hoa hướng dương, hoa đồng tiền các con chọn thẻ số mấy? (Mời trẻ lên đặt số tương ứng).

            b) Hoạt động 2. Dạy trẻ tách, gộp nhóm có số lượng 10 thành hai phần khác nhau.

– Cô cho trẻ lấy rổ đồ dùng.

– Cho trẻ xếp tất cả con bướm, đếm và đặt số tương ứng (10 con bướm).

– Trẻ trải nghiệm (trẻ tách theo ý thích).

– Các con hãy tách 10 con bướm thành 2 nhóm theo ý thích của mình và đặt chữ số tương ứng. (Trẻ gắn số tương ứng vào 2 nhóm sau khi tách).

– Cô kiểm tra và cho trẻ nêu kết quả tách ( 3 – 7, 1 – 9, 2 – 8, 4 – 6, 5 – 5) (cô hỏi 3 – 4 trẻ).

– Muốn trở về số lượng ban đầu ta phải làm gì ? (Gộp 2 nhóm lại).

– Trẻ đếm và đặt số tương ứng.

– Các con đã tách 10 con bướm thành 2 nhóm bằng nhiều cách. Các con nhìn lên bảng để xem cô tách có giống các con không nhé .

– Cô xếp 10 con bướm ra cho trẻ đếm và đặt số tương ứng.

– Cô tách 10 con bướm thành 2 nhóm: 1 – 9, đặt số tương ứng vào mỗi nhóm.

– Muốn trở về số lượng ban đầu chúng ta phải làm gì ? (Gộp  2 nhóm lại).

– Cô mời trẻ lên thực hiện 3 cách còn lại: 2 – 8, 3 – 7, 4 -6, 5 – 5.

– Từ số lượng 10, khi tách thành  2 nhóm ta có 4 cách tách: 1 và 9, 2 và 8, 3 và 7, 4 và 6, 5và 5. Khi gộp hai nhóm lại thì bằng chính số lượng ban đầu là 10 (mời 1 vài trẻ nhắc lại).

    c) Hoạt động 3: Luyện tập tách, gộp theo yêu cầu của cô.

– Các con nhìn xem trong rổ còn hoa gì nữa?

– Yêu cầu trẻ đếm có bao nhiêu hoa hồng.

– Cho trẻ tách 10 hoa hồng thành 2 nhóm khác nhau theo yêu cầu của cô, chọn chữ số tương ứng đặt vào (mỗi trẻ chia theo 5 cách : 1 – 9; 2 – 8; 3- 7; 4 – 6; 5-5.

– Cho trẻ gộp 2 nhóm lại và đếm, đặt số tương ứng.

– Cô cho trẻ nhắc lại cách tách 10 thành 2 nhóm khác nhau 1 và 9, 2 và 8, 3 và 7, 4 và 6; 5 và 5 sau mỗi lần tách, gộp 2 nhóm lại thì bằng chính số lượng ban đầu. Cho trẻ đếm, nói kết quả đếm.

            d) Hoạt động 4: Trò chơiTìm bạn”.

– Luật chơi : Nhóm nào tìm bạn sai sẽ phải nhảy lò cò.

– Cách chơi: Cô cho trẻ chọn tranh lô tô các loài hoa mà trẻ thích, mỗi tranh có số lượng hoa khác nhau và chữ số tương ứng. Trẻ đi xung quanh lớp và hát bài “Hoa trường em”, khi cô nói “Tìm bạn, tìm bạn” thì trẻ nhanh chóng tìm cho mình một bạn sao cho số lượng con vật của hai bạn gộp lại bằng 10.

Sau mỗi lượt chơi cho trẻ đổi tranh cho nhau,cô cho trẻ chơi vài lần, kiểm tra kết quả sau mỗi lần chơi.

         3. Kết thúc hoạt động

– Cho trẻ hát bài “Nhớ ơn Bác”.

 

Trần Thị Trang

Chia sẻ bài viết


02363 670 034