Hoạt động làm quen với toán

Lớp lớn 2 Cẩm Nê
Chủ đề : Những con vật đáng yêu
Đề tài: Đếm đến 8, tạo nhóm số lượng trong phạm vi 8, nhận biết chữ số 8.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
– Trẻ biết đếm đến 8, nhận biết được các nhóm có 8 đối tượng, nhận biết chữ số 8.
– Trẻ có kỹ năng nhận biết và tạo nhóm có 8 đối tượng. Phát huy tính tích cực, phát triển tư duy cho trẻ.
– Trẻ đoàn kết, phối hợp chia sẻ cùng bạn khi tham gia vào các hoạt động.
II. CHUẨN BỊ
– Băng nhạc, máy đĩa.
– Đồ dùng, đồ chơi đặt xung quanh lớp.
– Mỗi trẻ 1 rổ đựng đồ dùng gồm: Con gà, con chó và thẻ số từ 1 đến 10.
– Một số tranh lô tô vê các con vật sống trong nhà, thẻ số từ 1 đến 10.
III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
1. Mở đầu hoạt động
– Cô cho trẻ hát bài “Gà trống, mèo con và cún con”.

– Trò chuyện về nội dung bài hát.
2. Hoạt động trọng tâm
a) Hoạt động 1: Ôn đếm đến 7
– Cô cho trẻ xem tranh vẽ 7 con gà và gợi hỏi:
+ Trong bức tranh có bao nhiêu con gà?
+ Vậy 7 con thỏ tương ứng chữ số mấy?
– Cô cho trẻ xem 7 con chó và gợi hỏi:
+ Cô có bao nhiêu con hổ?
+ 7 con chó tương ứng với chữ số mấy?
b) Hoạt động 2: Đếm đến 8, tạo nhóm số lượng trong phạm vi 8, nhận biết chữ số 8.
– Các con nhìn xem trong gia đình có bao nhiêu con chó?
– Cô mời 1 trẻ lên đặt số lượng chó lên bảng (7 chó sói xếp từ trái sang phải).
– Cô mời cả lớp cùng đếm số lượng chó sói
– 7 con chó cô thêm vào 1 con chó nữa. Cô hỏi trẻ:
– 7 con chó thêm vào 1 con chó nữa, thì có tất cả bao nhiêu con chó?
– Cô mời 1 trẻ lên đặt 7 con mèo tương ứng dưới 8 con chó (Xếp tương ứng 1 – 1).
– Mời cả lớp đếm số lượng mèo.
– Số lượng mèo và số lượng chó như thế nào? Vì sao?
– Số lượng nào nhiều hơn? Nhiều hơn mấy?
– Số lượng nào ít hơn? Ít hơn mấy?
– Thế muốn số lượng mèo bằng số lượng chó thì chúng ta phải làm như thế nào?
– 7 thêm 1 bằng mấy?
– Mời 1 trẻ lên đặt thêm 1con mèo tương ứng dưới số chó.
– Mời cả lớp đếm số lượng mèo, số lượng chó.
– Bây giờ số lượng chó và số lượng mèo như thế nào với nhau? Đều bằng mấy?
– Để biểu thị số lượng chó và số lượng mèo thì chọn thẻ số mấy?
– Mời 1 trẻ lên đặt thẻ số 8.
– Cô mời 2 – 3 trẻ đếm lại số lượng chó và số lượng mèo.
– Cô giới thiệu chữ số 8.
– Cô cho trẻ nhận xét chữ số 8.
– Cô gọi 1 trẻ lên cất số mèo, gọi 1 trẻ khác lên cất số chó (Cất từ phải sang trái). Mời 1 trẻ lên cất chữ số 8.
c) Hoạt động 3: Trẻ luyện tập
– Trẻ đọc đồng dao “Tay đẹp” đi lấy rổ về ngồi 3 tổ.
– Cho trẻ xếp 8 con gà ra (Xếp từ trái sang phải). Cô cho lớp, tổ, nhóm, cá nhân trẻ đếm.
– Cô cho trẻ xếp 7 con chó (Mỗi con gà sẽ tương ứng với 1 con chó).
– Cho trẻ so sánh số lượng con gà và số lượng con chó.
– Để số lượng chó bằng số lượng gà thì ta phải làm thế nào?
– Để biểu thị số lượng chó và số lượng gà thì chọn thẻ số mấy?
– Cô mời cá nhân trẻ xếp số lượng chó và số lượng gà và đếm cho cô và các bạn cùng xem.
– Cô cho trẻ cất đồ dùng vào rổ.
d) Hoạt động 4: Trò chơi “Kết chùm”.

Chia sẻ bài viết


02363 670 034