HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA LỚP NHỠ 1

  Hoạt động : Erobic

Đề tài: Nhảy “ Về quê ăn tết”

  • Cô và trẻ cùng tập các động tác khởi động trên nền nhạc không lời.

  • Cô hướng dẫn các động tác mới của bài nhảy “ Về quê ăn tết”

 

  • Cô cùng trẻ tập luyện các động tác kết hợp nhạc bài hát “Về quê ăn tết”

 

  • Cô cho trẻ tập luyện theo nhóm, cá nhân.
  • Cô và trẻ cũng thực hiện cá động tác hồi tĩnh kết thúc bài học.

 

Nguồn: MN Hòa Tiến 1

Chia sẻ bài viết


02363 670 034