Hoạt động ngoại khóa Mỹ thuật lớp Bé Cẩm Nê

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA MỸ THUẬT

LỚP BÉ CẨM NÊ

 

Cô giới thiệu về bức tranh

 Cô cho trẻ quan sát tranh và đàm thoại

Trẻ cùng cô đàm thoại về bức tranh

 

 

 

 

 

 

 

Cô hướng dẫn cho trẻ thực hiện, quan sát khuyến khích động viên và giúp đỡ các bạn còn yếu hoàn thành bài vẻ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết


02363 670 034