HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI LỚP NHỠ 2 CẨM NÊ

 Cô và trẻ quan sát và trò chuyện về thời tiết.

Cô và trẻ cùng quan sát và trò chuyện trờ nắng, tác hại của việc đi ngoài nắng và giáo dục trẻ đội mũ.

          Cô cùng trẻ chơi trò chơi “ Mèo bắt chuột”.

                        Trẻ chơi tự do với các đồ chơi trên sân trường.

Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Vinh

Chia sẻ bài viết


02363 670 034