Hoạt động tạo hình lớp Lớn 2 Cẩm Nê

                                Hoạt động: Tạo hình

                              Đề tài: Vẽ đồ dùng, dụng cụ nghề nông

 

I. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG

1. Mở đầu hoạt động

– Cho cả lớp hát bài “Lớn lên cháu lái máy cày”.

– Trò chuyện về nội dung bài hát.

2. Hoạt động trọng tâm

a) Hoạt động 1: Quan sát tranh mẫu gợi ý của cô.

– Cô cho trẻ xem một số tranh mẫu và nêu nhận xét của mình về bức tranh.

– Cho trẻ quan sát tranh cái liềm.

+ Các con nhìn xem cô có bức tranh vẽ gì đây?

+ Bạn nào có nhận xét gì về cái liềm?

+ Cán liềm vẽ như thế nào?

+ Lưỡi liềm hình gì đây?

+ Cái liềm có màu gì đây?

– Cô cho trẻ quan sát tranh vẽ cái cuốc:

+ Đây là tranh vẽ gì đây?

+ Cái cuốc dùng để làm gì?

+ Cán cuốc vẽ

– Thế theo con nếu được vẽ con sẽ vẽ dụng cụ gì? Vẽ như thế nào?

– Tương tự cô cho trẻ quan sát tranh cái rổ:

+ Đây là tranh vẽ gì đây?

+ Cái rổ được vẽ như thế nào?

+ Con có nhận xét gì về bố cục, màu sắc của bức tranh của cô.

b) Hoạt động 2: Trẻ thực hiện

– Cho cả lớp thực hiện, cô quan sát, gợi ý, sửa tư thế ngồi cho trẻ, cách cầm bút, cách chọn màu, di màu và động viên trẻ.

– Cô mở nhạc nhẹ những bài hát về chủ đề “Những nghề bé biết”.

   

c) Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm

– Cho cả lớp trưng bày sản phẩm.

– Cô cùng trẻ nhận xét sản phẩm tuyên dương bạn vẽ đẹp, động viên bạn vẽ chưa đẹp.

 

3. Kết thúc hoạt động.

– Cho cả lớp hát bài “Lớn lên cháu lái máy cày”.

 

 

 

Chia sẻ bài viết


02363 670 034