HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC LỚP BÉ 3

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC

Chủ đề: Giao thông

Hoạt động: Thể dục

Đề tài: Bật xa 20 – 25cm

Lớp: Bé 3

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

-Trẻ biết được kỹ thuật nhảy bật xa, biết nhún bật xa 20 – 25cm không chạm vạch, tiếp đất nhẹ nhàng bằng mũi bàn chân.

-Rèn luyện kỹ năng bật xa, kết hợp nhịp nhàng khéo léo giữa các bộ phận cơ thể để thực hiện tốt vận động.

-Giáo dục trẻ đoàn kết tốt cùng bạn khi tham gia

II. CHUẨN BỊ

-Phấn vẽ, sân tập sạch sẽ.

-Băng nhạc, máy catset

III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG

1. Khởi động

– Cho trẻ đi kết hợp các kiểu đi khác nhau, kết hợp kiễng chân chạy đều, sau đó dàn đội hình

2. Trọng động

a) Hoạt động 1: Bài tập phát triển chung

b) Hoạt động 2: VĐCB: Bật xa 20 – 25 cm

-Cô giới thiệu tên bài học ngày hôm nay và làm mẫu kết hợp phân tích cho trẻ xem.(Tư thế chuẩn bị: Đứng ngay ngắn trước vạch xuất phát, khi có hiệu lệnh, hai tay đưa thằng về phía trước, đồng thời hơi khuỵu gối và nhún bật mạnh về phía trước qua vạch chuẩn, chạm đất nhẹ nhàng bằng mũi bàn chân sau đó chạy vòng về đứng cuối hàng).

– Cô mời 2 – 3 trẻ lên thực hiện cho cả lớp xem

– Trẻ chia nhóm tập luyện tập bài tập nhảy xa, cô bao quát động viên  sửa sai trực tiếp cho cháu

– Trẻ chia thành nhiều nhóm nhỏ, từng nhóm thực hiện, các nhóm còn lại kiểm tra và nhận xét về kết quả của đội bạn.

c) Hoạt động 3: TCVĐ: “Kéo co”

– Luật chơi: Bên nào giẫm vào vạch chuẩn trước là thua cuộc

– Cách chơi: Chia trẻ làm hai nhóm bằng nhau, tương đương sức nhau. Mỗi nhóm chọn một trẻ khỏe nhất đứng dầu hàng ở vạch chuẩn, hai bạn đan tay vào nhau và các  trẻ khác ôm bạn phía trước mình. Khi có hiệu lệnh của cô, tất cả kéo mạnh về phía mình. Nếu người đứng đầu hàng nhóm nào giẫm vào vạch chuẩn trước là thua cuộc.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hồi tĩnh

– Trẻ đi nhẹ nhàng, hít thở đều.

 

Giáo viên: Phan Thị Thê

Chia sẻ bài viết


02363 670 034