HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC LỚP MẪU GIÁO LỚN 2 CẨM NÊ

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC

Chủ đề: Giao thông

Hoạt động: Tạo hình

Đề tài: Xé, dán cột đèn tín hiệu giao thông

Lớp: Lớn 2 Cẩm Nê

TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG

1. Mở đầu hoạt động

– Cho cả lớp hát bài “Em đi qua ngã tư đường phố”.

– Trò chuyện về nội dung bài hát.

2. Hoạt động trọng tâm

a) Hoạt động 1: Trẻ xem tranh xé dán mẫu của cô.

– Cô cho trẻ xem tranh mẫu và nêu nhận xét của mình về bức tranh.

+ Các con nhìn xem cô có bức tranh gì đây?

+ Thứ tự của ba đèn được xếp như thế nào?

+ Màu gì ở trên cao? Màu gì ở giữa?

+ Và màu gì ở cuối cùng?

+ Bố cục bức tranh của cô ra sao?

b) Hoạt động 2: Cô xé mẫu và phân tích, trẻ xé theo cô.

– Cô xé mẫu và phân tích kỹ năng xé: Trước tiên cô cầm giấy màu đỏ trên tay để xé dán đèn đỏ, tay trái cô giữ giấy, tay phải dùng 2 đầu ngón tay ngón trỏ và ngón cái bấm 2 đầu ngón tay và xé lượn thành hình tròn. Tiếp tục cô cầm giấy màu vàng xé lượt khéo léo tạo thành hình tròn, lấy giấy màu xanh xé tương tự tạo thành hình tròn. Xé xong các con lật mặt sau bôi hồ và dán khéo léo vào cột đèn cân đối tờ giấy.

– Cô vừa xé mẫu vừa phân tích cách xé, trẻ cùng thực hiện theo cô từng bước.

– Cô hỏi trẻ cách xé.(Trẻ trả lời theo suy nghĩ của mình)

– Trong quá trình cả lớp thực hiện, cô quan sát, gợi ý, sửa tư thế ngồi cho trẻ, động viên trẻ.

– Cô mở nhạc nhẹ những bài hát về chủ đề “Giao thông”.

c) Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm

– Cho cả lớp trưng bày sản phẩm.

– Cô cùng trẻ nhận xét sản phẩm tuyên dương bạn vẽ đẹp, động viên bạn vẽ chưa đẹp.

3. Kết thúc hoạt động.

– Cho cả lớp hát bài “Lớn lên cháu lái máy cày”.

 

Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Thanh

 

Chia sẻ bài viết


02363 670 034