HOẠT ĐỘNG TÌM HIỂU SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY LỚP LỚN 3

Hoạt động tìm hiểu sự phát triển của cây.

Trẻ và cô gieo hạt

Quan sát cây nảy mầm.

Quan sát cây trưởng thành

Timg hiểu một số loại rau ở vườn cổ tích.

 

Trẻ cùng cô nhổ cỏ, chăm sóc cây.

Nguồn: MN Hòa Tiến 1.

Chia sẻ bài viết


02363 670 034