Hoạt động vui chơi của các bé lớp Bé 1

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI CỦA LỚP BÉ 1

Các bé vui chơi tại sân trường.

 

 

 

 

 

 

 

Các bé tham gia chơi hứng thú, hăng say trên các đồ chơi ngoài trời tại sân trường.

 

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết


02363 670 034