HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC TẠI LỚP MẪU GIÁO NHỠ 2

Chủ đề: Giao thông

Đề tài: Bật nhảy từ độ cao 30 – 35 cm

Trẻ đi vòng tròn , kết hợp các kiểu đi khác nhau: mũi chân, gót chân, chạy nhanh, chạy chậm sau đó dàn đội hình.

Trẻ đi vòng tròn , kết hợp các kiểu đi khác nhau: mũi chân, gót chân, chạy nhanh, chạy chậm sau đó dàn đội hình.

 

Trẻ tập bài tập phát triển chung

Dạy trẻ bật nhảy từ độ cao 30- 35 cm

Trẻ luyện tập theo nhóm, cá nhân

Trẻ tham gia hào hứng trò chơi “Thi xem đội nào nhanh”

Trần Thị Trang

Chia sẻ bài viết


02363 670 034