HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2020 – 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2021 – 2022.

Sáng ngày 27/10/2021, Trường mầm non Hòa Tiến 1 tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2020 – 2021 và phương hướng hoạt động công đoàn năm học 2021 – 2022.

Nguồn: MN Hòa Tiến 1.

Chia sẻ bài viết


02363 670 034