HỘI THI CẤP DƯỠNG GIỎI CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2020 – 2021

Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả và nâng cao chất lượng chuyên đề dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn trong nhà trường . Tăng cường kỹ năng chế biến và phối hợp trong quy trình chế biến của nhân viên cấp dưỡng. Sáng nay, ngày 16 tháng 12 năm 2020 tại Trường mầm non Hòa Tiến 1 đã hoàn thành hội thi cấp dưỡng  giỏi cấp thành phố năm học 2020 – 2021

 

Hình ảnh minh họa : 

  

   

 

  

Nguồn: MN Hòa Tiến 1

Chia sẻ bài viết


02363 670 034