HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP THÀNH PHỐ

Chúc mừng cô và trò trường Mầm non Hoà Tiến 1 đã hoàn thành xuất sắc Hội thi giáo viên giỏi cấp thành phố phần thực hành, năm học: 2022-2023
Với sự chuẩn bị chu đáo, mang nhiều tâm huyết của nhà trường nói chung và 2 cô giáo nói riêng, cộng thêm sự tích cực, chăm ngoan, tự tin của các con đã để lại cho hội thi nhiều ấn tượng tốt đẹp, tạo
động lực cho giáo viên trong toàn ngành luôn nỗ lực, phấn đấu trong công tác giảng dạy, hướng đến nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục.
                                                                                                              Nguồn: Trường MN Hòa Tiến 1

Chia sẻ bài viết


02363 670 034