HỘI THI “TIẾNG HÁT GIÁO VIÊN MẦM NON”

HỘI THI “TIẾNG HÁT GIÁO VIÊN MẦM NON”

Nhằm tăng cường các kỹ năng cho giáo viên trong tổ chức thực hiện các hoạt chăm sóc giáo dục trẻ ở các độ tuổi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ tại đơn vị. Tạo điêù kiện cho đội ngũ giáo viên rèn luyện giọng hát, hát đúng cao độ trường độ, đúng nhạc, hát thuộc lời các bài hát trong Chương trình GDMN. Ngày 17/04/2021, Trường Mầm non Hòa Tiến 1 đã tổ chức Hội thi “Tiếng hát giáo viên Mầm non” cho tất cả giáo viên trong nhà trường.

(Một số hình ảnh từ hoạt động)

Nguồn: Trường MN Hòa Tiến 1

Chia sẻ bài viết


02363 670 034