Tin tức

Trang dinh dưỡng

Tài nguyên

DANH SÁCH CB - GV - NV TRƯỜNG MN HÒA TIẾN 1

STT Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Chức vụ
1 Đỗ Nữ Lâm Thanh 28/12/1980 0906475777 Hiệu trưởng
2 Nguyễn Thị Hòa 03/02/1965 01225427338 P.Hiệu trưởng
3 Trần Thị Thế 21/10/1980 P.Hiệu trưởng
4 Nguyễn Phú Liêm 10/8/1952 0906492235 Bảo vệ
5 Trần Thị Thành Tựu 26/7/1983 0905606258 Văn thư
6 Trần Thị Diễm Phúc 22/8/1988 0987574873 Kế toán
7 Nguyễn Thị Thơm 16/03/1967 0906027683 Cấp dưỡng
8 Nguyễn Thị Hiền 10/05/1969 0905070511 Cấp dưỡng
9 Ngô Thị Hoa 20/9/1971 01202503467 Cấp dưỡng
10 Cao Thị Phước 10/9/1971 01213668413 Nhân viên
11 Nguyễn Thị Thôi 02/10/1964 032446849 Tổ trưởng
12 Hồ Thị Oanh 29/01/1970 0905365100 Giáo viên
13 Nguyễn Thị Xuân Tiên 30/11/1992 0793553117 Giáo viên
14 Ngô Thị Xuân 18/8/1982 01684190303 Giáo viên
15 Ngô Thị Như Hiền 10/02/1983 0905280496 Giáo viên
16 Đặng Thị Nhi Cảnh 18/04/1991 0763131481 Giáo viên
17 Nguyễn Thị Hồng Vinh 25/04/1994 0782642700 Giáo viên
18 Nguyễn Thị Hạnh 01/01/1965 0935047214 Tổ trưởng
19 Đỗ Thị Ngọc Ánh 23/11/1989 0905711330 Giáo viên
20 Trần Thị Trâm 24/12/1993 Giáo viên

   1  2  3  >> Trang cuối

Tổng cộng có 43 cán bộ - viên chức thuộc 4 tổ
 

Giới thiệu Trường

Phòng GD thể chất cho trẻ

  Trẻ học Aerobic

Bé vui đến Trường

Trường mầm non Hòa Tiến 1
Thôn Yến Nê 2 - Xã Hòa Tiến - Huyện Hoà Vang
Điện thoại: 05113.670.034. Email: mnhoatien1.hv@gmail.com


;