Tin tức

Trang dinh dưỡng

Tài nguyên

Báo cáo tham luận

Thứ hai - 10/02/2014 16:45
Báo cáo tham luận 5 năm xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực tại Trường MN Hoà Tiến 1
    PHÒNG GD&ĐT HÒA VANG
TRƯỜNG MẦM NON HÒA TIẾN 1 
                    __________________________                     
CỘNG HOÀ XẴ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
           ______________________________________
 
                                        

          Hòa Tiến, ngày 17 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO THAM LUẬN
Một số giải pháp thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong 5 năm qua
tại Trường Mầm Non Hòa Tiến 1
 
            Kính thưa các cấp lãnh đạo!
Kính thưa quý vị đại biểu!
          Kính thưa toàn thể hội nghị!
          Được sự phân công của lãnh đạo, trong hội nghị tổng kết thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008 – 2013 hôm nay, tôi xin đại diện cho Trường MN Hòa Tiến 1 báo cáo một số giải pháp thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong 5 năm qua tại đơn vị
          Kính thưa quý vị đại biểu!
          Kính thưa hội nghị!
  Thực hiện Chỉ thị số 40/BGD&ĐT ngày 22 tháng 7 năm 2008 phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông năm học 2008-2009 và giai đoạn 2008-2013.
 
 * Về tình hình của trường:
          Trường mầm non Hòa Tiến 1 là trường mầm non nông thôn, có 6 thôn, đa số phụ huynh còn nhiều khó khăn, 90% làm nghề nông, số còn lại buôn bán nhỏ và các nghề tự do khác cho nên có ảnh hưởng đến công tác giáo dục MN trong địa bàn trường.
Trong các năm qua được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và sự chỉ đạo trực tiếp của PGDĐT Hoà Vang, tập thể cán bộ giáo viên nhân viên trường MN  Hoà Tiến 1 không ngừng vượt qua khó khăn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm qua (từ năm học 2008-2009 đến nay) để thực hiện tốt Chỉ thị 40/CT-BGD của Bộ giáo dục về việc thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Trường MN Hoà Tiến 1 đã thực hiện tốt các giải pháp sau:
1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên
  + Sau khi nhà trường thành lập ban chỉ đạo “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thì việc việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên và nhân viên trong trường đóng vai trò hết sức quan trọng. Ngay từ đầu năm học, BGH nhà trường triển khai nội dung nhiệm vụ năm học đến 100% CBGVNV trong toàn đơn vị. Phát động mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn đơn vị đăng ký nội dung thực hiện chủ đề năm học và các phong trào thi đua.
 Triển khai các văn bản của ngành và của các cấp có liên quan đến việc xây dựng môi trường, bảo vệ môi trường và giáo dục môi trường cho học sinh để các cô nắm bắt thực hiện.
2. Phối hợp các bậc phụ huynh, các ban ngành và đơn vị kết nghĩa trên địa bàn trong việc cải tạo, xây dựng môi trường
   Trong các năm qua nhà trường luôn phối hợp liên ngành giữa đoàn thanh niên xã, phụ nữ xã, ban thông tin văn hoá xã trong việc phối hợp triển khai và thực hiện phong trào.
Ngay từ đầu mỗi năm học, trong buổi họp hội cha mẹ học sinh các nhóm, lớp trường triển khai nội dung kế hoạch “Xây dựng trường học xanh – sạch – đẹp – an toàn – thân thiện”, nội dung xây dựng cảnh quang môi trường và giáo dục môi trường cho trẻ được phụ huynh thảo luận, đưa ra những giải pháp hỗ trợ nhà trường thực hiện một cách thiết thực.
  Phối hợp với công đoàn trường trong việc vận động CBGVNV tham gia xây dựng, cải tạo và chăm sóc môi trường (trồng cây, dọn vệ sinh, làm cống và đường dẫn vào trường, tham gia quét vôi hàng rào để tiết kiệm kinh phí) xây dựng cảnh quang bên ngoài tạo cảnh quang môi trường luôn xanh – sạch – đẹp trong và ngoài nhà trường
 Trong các năm qua nhà trường luôn liên hệ chặt chẽ với đơn vị kết nghĩa 179 đóng trên địa bàn, tranh thủ sự giúp đỡ hỗ trợ về nhân công trong việc tu bổ cơ sở vật chất, xây dựng môi trường ( làmlại 60m đường và cống thoát nước đoạn dẫn vào trường, làm vườn cổ tích, làm sân chơi cho trẻ, phòng – chống và khắc phục trước, sau thiên tai).
 Trên cơ sở những điều kiện hiện có, tiếp tục bảo dưỡng, duy tu, bảo vệ cơ sở vật chất, trang thiết bị, cảnh quang, môi trường tại đơn vị và tham mưu các cấp lãnh đạo mà dặc biệt là sự quan tâm sâu sát của Phòng GD ĐT Hòa Vang đầu tư bổ sung trang thiết bị phục vụ chăm sóc giáo dục trẻ ở các độ tuổi. Tranh thủ sự quan tâm tài trợ của các mạnh thường quân để cải tạo môi trường. Tiết kiệm, cân đối nguồn hoạt động trong đơn vị để bổ sung các hạng mục cơ sở còn thiếu
  3. Nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ:
  Trong từng chủ đề giáo viên xây dựng môi trường có sự tham gia của trẻ nhằm phát huy tính tích cực hoạt động của trẻ, biết sử dụng hiệu quả đồ dùng đồ chơi và các nguyên vật liệu vào việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ
  Giáo viên trong trường thực hiện tốt chương trình chăm sóc giáo dục trẻ theo hướng đổi mới, tích cực trong việc lựa chọn các phương pháp giáo dục tạo sự hứng thú  trong các hoạt động, giúp trẻ thích đến trường.
   Trong từng chủ đề giáo viên sáng tác sưu tầm các bài hát dân ca, trò chơi dân gian vào hoạt động vui chơi.
  Giáo dục cho trẻ có thói quen về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, lao động tự phục vụ và biết bảo vệ lớp học của mình
 Giáo dục trẻ tình yêu quê hương đất nước, biết danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử thông qua việc tổ chức các hoạt động trong nhà trường
 Giáo dục cho trẻ có kỹ năng sống, tham gia tốt các hoạt động, các trò chơi dân gian, đồng dao, ca dao phù hợp với yêu cầu của từng độ tuổi.
 Bố trí các góc chơi phù hợp với từng chủ đề, tạo điều kiện cho trẻ rèn các kỷ năng trong từng hoạt động.
 4. Xây dựng mối quan hệ trong nhà trường
+ Đối với trẻ
 - Giáo viên phải có thái độ và hành vi ứng xử, thể hiện tình cảm thương yêu, trách nhiệm và công bằng trong việc chăm sóc giáo dục trẻ.
 - Các lớp, nhóm có cháu khuyết tật, cháu giáo viên tạo điều kiện để cho cháu đạt các yêu cầu tối thiểu, giúp trẻ mạnh dạn tự tin trong sinh hoạt, vui chơi, tạo cơ hội cho trẻ thích đến trường, đến lớp.
 - Nghiêm cấm các hành vi ngược đãi, đối xử không công bằng với cháu
+ Đối với CBQL, giáo viên và đồng nghiệp
 - Xây dựng mối quan tâm lẫn nhau, thể hiện thái độ thân thiện và tinh thần dân chủ, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần đồng nghiệp. Xây dựng các mối quan hệ giữa các CBQL, giữa CBQL và GVNV, giữa GV và GV, giữa GV và nhân viên
 - Giáo viên gương mẫu trong việc thực hịên các hoạt động do trường tổ chức
  + Đối với phụ huynh và cộng đồng
 - Thể hiện sự gần gũi, tôn trọng và hợp tác trong giao tiếp ứng xử với phụ huynh.
 - Trong quan hệ, giao tiếp ứng xử với cộng đồng trên tinh thần hợp tác chia sẻ.
 5. Kiểm tra, đánh giá
 - Đây là nội dung đưa vào thi đua gắn chặt với các phong trào thi đua “Đạo đức nhà giáo, những điều nhà giáo không được làm, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuẩn nghề nghiệp của giáo viên MN..”
 - Qua từng đợt, học kỳ, năm học có kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong nhà trường và Tuyên dương khen thưởng kịp thời những cá nhân tập thể thực hiện tốt phong trào thi đua 
  Kính thưa hội nghị!
            Từ những giải pháp trên, được thực hiện trong 5 năm qua tại Trường MN Hòa Tiến 1 đã đạt được một số kết quả nhất định góp phần cho đơn vị được công nhận là trường mầm non đạt Chuẩn quốc gia mức độ 2 và cũng là tiền đề để đơn vị đăng ký đánh giá Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 trong thời gian đến.
Trong quá trình thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường tôi đã rút ra một số kinh nghiệm sau:
          -  Quản lý cần nghiên cứu văn bản thực hiện theo sự chỉ  đạo của các cấp. 
          - Muốn CBGVNV thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, cần phải bồi dưỡng để họ nâng cao nhận thực, khi hiểu rõ mục đích, ý nghĩa cuả việc làm họ sẽ có tinh thần trách nhiệm và có ý thức đúng đắn khi thực hiện nhiệm vụ mới đem lại hiệu quả cao.
- Khi triển khai thực hiện nội dung, nhiệm vụ gì cũng phải kiểm tra, đánh giá thường xuyên để động viên nhắc nhở cán bộ, giáo viên, nhân viên kịp thời. 
   - Muốn làm tốt việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong trường mầm non cần phải lồng ghép các nội dung vào giáo dục trẻ có hiệu quả, có chất lượng.
          Tại hội nghị này trường chúng tôi rất mong được sự quan tâm chỉ đạo của các lãnh đạo, đóng góp ý kiến, hỗ trợ tạo điều kiện để trường chúng tôi tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong năm học này và những năm tiếp theo.
          Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn./.  
 

Tác giả bài viết: Đỗ Nữ Lâm Thanh

Những tin mới hơn

 

Giới thiệu Trường

Giới thiệu về Trường

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 1. Đặc điểm, tình hình:- Địa điểm trụ sở chính: Thôn Yến Nê 2, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng. - Số điện thoại:  05113670034- Email: mnhoatien1.hv@gmail.com- Quá trình thành lập và phát triển: Trường MN Hoà Tiến 1 được thành lập theo Quyết...

Bé vui đến Trường

Trường mầm non Hòa Tiến 1
Thôn Yến Nê 2 - Xã Hòa Tiến - Huyện Hoà Vang
Điện thoại: 05113.670.034. Email: mnhoatien1.hv@gmail.com


;

 
Xem bản: Desktop | Mobile