Tin tức

Trang dinh dưỡng

Tài nguyên

Công khai Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thứ năm - 30/03/2017 21:50
Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
       UBND HUYỆN HÒA VANG                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON HOÀ TIẾN 1                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                         ______________________                                                                 ________________________________________
Biểu mẫu 01
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang
Tên cơ sở giáo dục:                             Trường MN Hoà Tiến 1  
ơ                                 
                                                     
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2016 - 2017
 
STT Nội dung Nhà trẻ Mẫu giáo
I  
Mức độ về sức khỏe mà trẻ em sẽ đạt được
 
1. Sức khoẻ: Tốt: 90%, khá: 10%
2. Cân đo:
- Cân nặng theo tuổi TB: đạt 95-100%
- Cân nặng theo chiều cao: theo tuổi BT đạt 96-100%
- Tỷ lệ thấp còi dưới 1%
- Tỷ lệ suy dinh dưỡng dưới 2%
- Tỷ lệ béo phì dưới 0%
1. Sức khoẻ: Tốt: 95%, khá: 0.5%
2. Cân đo:
- Cân nặng theo tuổi TB đạt 93-95%
- Cân nặng theo chiều cao theo tuổi TB đạt 94-95.5%
- Tỷ lệ thấp còi dưới 3%
- Tỷ lệ suy dinh dưỡng dưới 4%
- Tỷ lệ béo phì dưới 1%
 
II
Mức độ về năng lực và hành vi mà trẻ em sẽ đạt được
 
- Mức độ năng lực
- Tỷ lệ bé ngoan toàn trường: 100%
- Tỷ lệ chuyên cần: Đạt 90%
- Kết quả đánh giá theo các lĩnh vực: 65-70%
- Mức độ năng lực
- Tỷ lệ bé ngoan toàn trường: 100%
- Tỷ lệ chuyên cần: Đạt 98%
- Kết quả đánh giá theo các lĩnh vực: 80-90%
III Chương trình chăm sóc giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ Thực hiện chương trình GDMN của Bộ GD Thực hiện chương trình GDMN của Bộ GD
IV Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục
 
- Có đầy đủ đồ dùng, dụng cụ, phương tiện phục vụ nuôi dưỡng và CSDG
- Có bếp ăn một chiều đảm bảo bếp ăn tiêu chuẩn
- Tất cả đồ dùng trang bị cho điều kiện nuôi đều là INOX
- Tổ chức khám sức khỏe cho trẻ 2 lần/năm. Cân đo 3 lần/năm. Xổ giun 2 lần/năm
- Có đủ điều kiện để GD trẻ tốt. Trang bị đủ đồ dùng để phục vụ CTGDMN. Phòng học thoáng mát đủ diện tích, đảm bảo ánh sáng, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông
- Có đầy đủ đồ dùng, dụng cụ, phương tiện phục vụ nuôi dưỡng và CSDG
- Có bếp ăn một chiều đảm bảo bếp ăn tiêu chuẩn
- Tất cả đồ dùng trang bị cho điều kiện nuôi đều là INOX
- Tổ chức khám sức khỏe cho trẻ 2 lần/năm. Cân đo 3 lần/năm. Xổ giun 2 lần/năm
- Có đủ điều kiện để GD trẻ tốt. Trang bị đủ đồ dùng để phục vụ CTGDMN. Phòng học thoáng mát đủ diện tích, đảm bảo ánh sáng, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông
                                                    
                                      Hoà Tiến, ngày 05 tháng 9 năm 2016
                                        Thủ trưởng đơn vị
 
 
 
                                                                                          
     
UBND HUYỆN HÒA VANG                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON HOÀ TIẾN 1                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                         ______________________                                                                 ________________________________________
Biểu mẫu 02
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang
Tên cơ sở giáo dục:                             Trường MN Hoà Tiến 1  
                                   
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2016 - 2017
Đơn vị tính: trẻ em
STT Nội dung Tổng số trẻ em
 
Nhà trẻ Mẫu giáo
3-12 tháng tuổi 13-24 tháng
tuổi
25-36 tháng
tuổi
3-4
tuổi
 
4-5
tuổi
5-6
tuổi
 
I Tổng số trẻ em              
1 Số trẻ em nhóm ghép              
2 Số trẻ em 1 buổi/ngày              
3 Số trẻ em 2 buổi/ngày 427     16 73 182 156
4 Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập              
II Số trẻ em được tổ chức ăn
tại cơ sở
427     16 73 182 156
III Số trẻ em được kiểm tra
 định kỳ sức khỏe
427     16 73 182 156
IV Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng 427     16 73 182 156
V Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em              
1 Kênh bình thường              
2 Kênh dưới -2              
3 Kênh dưới -3              
4 Kênh trên +2              
5 Kênh trên +3              
6 Phân loại khác              
7 Số trẻ em suy dinh dưỡng vừa              
8 Số trẻ em thừa cân              
VI Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục 427     16 73 182 156
1 Đối với nhà trẻ              
a Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng              
b Chương trình giáo dục mầm non -
Chương trình giáo dục nhà trẻ
             
2 Đối với mẫu giáo              
a Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo              
b Chương trình 26 tuần              
c Chương trình 36 buổi              
d Chương trình giáo dục mầm non-
Chương trình giáo dục mẫu giáo
             
                                                  
                                       Hoà Tiến, ngày 05 tháng 9 năm 2016
                                        Thủ trưởng đơn vị
                                                   
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       UBND HUYỆN HÒA VANG                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON HOÀ TIẾN 1                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                         ______________________                                                                 ________________________________________
Biểu mẫu 03
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang
Tên cơ sở giáo dục:                             Trường MN Hoà Tiến 1  
 
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non,
 năm học 2016 - 2017
 
STT Nội dung Số lượng Bình quân
I Tổng số phòng 18 -
II Loại phòng học 16 -
1 Phòng học kiên cố 16 -
2 Phòng học bán kiên cố   -
3 Phòng học tạm   -
4 Phòng học nhờ   -
III Số điểm trường 3 -
IV Tổng diện tích đất toàn trường (m2) 4172  
V Tổng diện tích sân chơi (m2) 2948  
VI Tổng diện tích một số loại phòng 1190 2.8m2/trẻ
1 Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) 740 1.8m2/trẻ
2 Diện tích phòng ngủ (m2) 200 0.5m2/trẻ
3 Diện tích phòng vệ sinh (m2) 30 0.1m2/trẻ
4 Diện tích hiên chơi (m2) 150 0.4m 2/trẻ
5 Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2) 70  
VII  Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu
(Đơn vị tính: bộ)
15 bộ 1 bộ/lớp
VIII Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập  (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) Máy tính:   15
Máy in:        7
Máy ảnh:      1
Máy chiếu:   2
Laptop:        1
 
IX Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác   Số thiết bị/nhóm (lớp)
1 Ti vi 9  
2 Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống) 9  
3 Catsset 4  
4 Đầu Video/đầu đĩa 9  
5 Âm thanh 1  
6 Đồ chơi ngoài trời 8  
7 Bàn ghế đúng quy cách    
8 Thiết bị khác…    
 
 
    Số lượng (m2)
X Nhà vệ sinh Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh Số m2/trẻ em
  Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ
1 Đạt chuẩn vệ sinh* 4 0 18    
2 Chưa đạt chuẩn
vệ sinh*
         
 
(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu )
    Không
XI Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh x  
XII Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) x  
XIII Kết nối internet (ADSL) x  
XIV Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục x  
XV Tường rào xây x  
.. ...    
                                            
                                           Hoà Tiến, ngày 05 tháng 9 năm 2016
                                           Thủ trưởng đơn vị
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        UBND HUYỆN HÒA VANG                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON HOÀ TIẾN 1                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                         ______________________                                                                 ________________________________________
Biểu mẫu 04
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang
Tên cơ sở giáo dục:                             Trường MN Hoà Tiến 1  
                                         
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2016 - 2017
 
STT
 
Nội dung
Tổng số Hình thức tuyển dụng Trình độ đào tạo  
 
 
 
 
Ghi chú
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116
(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)
Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) TS ThS ĐH  

 
TCCN Dưới TCCN
  Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và  nhân viên 45 4 41     18 11 8 8  
I Giáo viên 31 2 31     18 9 6    
II Cán bộ quản lý 3 3       3        
1 Hiệu trưởng 1 1       1        
2 Phó hiệu trưởng 2 2       2        
III Nhân viên 11   3              
1 Nhân viên văn thư 1   1       1      
2 Nhân viên kế toán 1   1     1        
3 Thủ quỹ                    
4 Nhân viên y tế 1             1    
5 Nhân viên thư viện                    
6 Nhân viên khác 8   8           8  
                                                      
                                                 Hoà Tiến, ngày 05 tháng 9 năm 2016
                                                 Thủ trưởng đơn vị
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Diễm Phúc

Nguồn tin: Trường Mầm Non Hòa Tiến 1

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: thông tư, giáo dục

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu Trường

Giới thiệu về Trường

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 1. Đặc điểm, tình hình:- Địa điểm trụ sở chính: Thôn Yến Nê 2, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng. - Số điện thoại:  05113670034- Email: mnhoatien1.hv@gmail.com- Quá trình thành lập và phát triển: Trường MN Hoà Tiến 1 được thành lập theo Quyết...

Bé vui đến Trường

Trường mầm non Hòa Tiến 1
Thôn Yến Nê 2 - Xã Hòa Tiến - Huyện Hoà Vang
Điện thoại: 05113.670.034. Email: mnhoatien1.hv@gmail.com


;

 
Xem bản: Desktop | Mobile