Tin tức

Trang dinh dưỡng

Tài nguyên

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC KHÔNG THUỐC LÁ

Chủ nhật - 06/12/2015 07:19
Xây dựng trường học không thuốc lá Năm học 2015 - 2016
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG MẦM NON HÒA TIẾN 1
               Số:      /KH-MNHT 1
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
                       
       Hòa Tiến, ngày      tháng 10  năm 2015
 

KẾ HOẠCH

 Xây dựng trường học không thuốc lá
Năm học 2015 - 2016
 
 
 

Căn cứ Luật phòng chống tác hại thuốc lá số 09/2012/QH13 ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2012, có hiệu lực từ ngày 01/5/2013;        
Thực hiện Chỉ thị số 6036/CT - BGDĐT ngày 17/12/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục;
Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, Trường Mầm non Hòa Tiến 1 triển khai Kế hoạch thực hiện xây dựng kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá trong năm học 2015- 2016 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Nâng cao nhận thức, ý thức về việc phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh.
- Tăng cường thực hiện các quy định về phòng chống tác hại của thuốc lá trong nhà trường, xây dựng “Trường học không thuốc lá”.
2. Yêu cầu:
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc phòng, chống tác hại của thuốc lá đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tiến hành thường xuyên, liên tục.
- Cụ thể hoá các nội dung về việc phòng, chống tác hại của thuốc lá vào trong các hoạt động của nhà trường.
- Tạo được sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức và hành động về việc phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh trong toàn trường.
II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
          1. Công tác tổ chức:
          - Xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá trong nhà trường trong đó có sự phân công cụ thể từng thành viên tham gia. Tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát, đánh giá thi đua của các cá nhân trong nhà trường.
          - Xây dựng nội quy phòng, chống tác hại của thuốc lá trong nhà trường.
          2. Công tác truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá:
- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc thực hiện môi trường không khói thuốc tại nơi làm việc, quyền của người không hút thuốc lá, trách nhiệm của người hút thuốc lá, các mức xử phạt khi hút thuốc lá... 
- Triển khai Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 17/12/2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về việc tăng cường thực hiện phòng chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành giáo dục và tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Quy định tại Chỉ thị số 56/2007/CT-BGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành Giáo dục.
3. Thực hiện các quy định cấm hút thuốc lá:
- Nghiêm cấm hút thuốc lá trong trường học. Treo biển có chữ hoặc biểu tượng "Cấm hút thuốc lá" ở các hành lang, lớp học, phòng họp.
- Thực hiện nghiêm túc quy định về cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị và sử dụng thuốc lá gắn với mục đích sản xuất hoặc kinh doanh thuốc lá. Không nhận tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp của các đơn vị sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuốc lá để tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, vui chơi giải trí, các hoạt động giáo dục, chăm sóc sức khỏe, và các hoạt động xã hội khác có gắn với việc quảng cáo các sản phẩm thuốc lá.
- Thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên tại các khu vực do nhà trường quản lý.
- Thực hiện cấm bán thuốc lá trong nhà trường, và bên ngoài cổng.
- Cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường không được tham gia các hoạt động buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh, tiêu thụ thuốc lá trái pháp luật.
- Phối hợp với ngành Y tế hỗ trợ tư vấn và điều trị cho người nghiện thuốc lá.
4. Công tác thi đua, khen thưởng:
- Đưa công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá vào nội quy, quy chế cơ quan. Làm tốt công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá là một trong các tiêu chí để đánh giá thi đua đối với các cán bộ, giáo viên và nhân viên. Coi hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá là hành vi vi phạm nội quy, quy chế của nhà trường.
- Thực hiện nghiêm việc xử phạt vi phạm hành chính với hành vi hút thuốc lá ở nơi công cộng và bán thuốc lá cho trẻ em được quy định tại Nghị định số 45/2005/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (Điều 16, Khoản 1).
- Biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá và xử lý nghiêm các cá nhân không thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
5. Công tác kiểm tra và báo cáo:
- Hiệu trưởng chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đơn vị trường học (kiểm tra định kì, kiểm tra đột xuất). Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng hút thuốc lá trong trường học. Tổ chức rút kinh nghiệm đối với từng bộ phận sau từng đợt kiểm tra để có những chỉ đạo kịp thời.
          - Báo cáo kết quả thực hiện về Phòng GD&ĐT vào dịp tổng kết năm học.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          - Đẩy mạnh cuộc vận động không hút thuốc lá trong nhà trường, thực hiện xây dựng “Trường học không thuốc lá”.
          - Chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh trong toàn trường.
          - Ký cam kết thực hiện nghiêm Luật phòng chống tác hại thuốc lá trong nhà trường.
          - Phối hợp, lồng ghép tuyên truyền phổ biến về tác hại của thuốc lá và khói thuốc lá đến sức khỏe con người, phổ biến các quy định của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh trong toàn trường.
          - Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Phòng GD&ĐT vào dịp tổng kết năm học.
Trên đây là Kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá của trường Mầm non Hòa Tiến 1 năm học 2015 – 2016./.
 
Nơi nhận:                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT (để b/cáo);                                                  
- Hội đồng SP nhà trường (để t/hiện);
- Lưu: HS y tế (Phong), VT.                                                                             
                                                                                                                

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Phong

Nguồn tin: Trường MN Hoà Tiến 1

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu Trường

Giới thiệu

I . SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 1. Đặc điểm, tình hình:- Địa điểm trụ sở chính: Thôn Yến Nê 2, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng. - Số điện thoại:  05113670034- Email: mnhoatien1.hv@gmail.com- Quá trình thành lập và phát triển: Trường MN Hoà Tiến 1 được thành lập theo Quyết...

Bé vui đến Trường

Trường mầm non Hòa Tiến 1
Thôn Yến Nê 2 - Xã Hòa Tiến - Huyện Hoà Vang
Điện thoại: 05113.670.034. Email: mnhoatien1.hv@gmail.com


;

 
Xem bản: Desktop | Mobile