Tin tức

Trang dinh dưỡng

Tài nguyên

Kế hoạch công tác Hiệu trưởng tháng 4/2017

Chủ nhật - 02/04/2017 20:23
kế hoạch công tác tháng 4/2017 của nhà trường đề nghị các bộ phận căn cứ nội dung triển khai thực hiện nghiêm túc

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN
HÒA VANG
TRƯỜNG MẦM NON HÒA TIẾN 1
                     
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       
  Hòa Vang, ngày 01 tháng 4 năm 2017
 

  
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG

 THÁNG 04/ 2017

 
 
  

  I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 03/2017
1. Nhiệm vụ chính trị
+ Nhà trường đã triển khai cho 100% cá nhân trong đơn vị đăng ký kế hoạch cá nhân và xây dựng Kế hoạch Tập thể đăng ký với cấp trên về tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05/CT-TW, về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày 15/5/2016 gắn với Chỉ thị 29-CT/TU về “5 xây” “3 chống”, triển khai Kế hoạch thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của đơn vị trong hội đồng.                 
+ Nhà trường đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3), Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/03) với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa.
2. Đánh giá số lượng                    
+ Các nhóm, lớp tiếp tục duy trì sỉ số.
+ 14 NLĐLTT với tổng số trẻ 237 cháu, tăng hơn so với tháng trước: 25 cháu.
+ Tổng số trẻ toàn trường trong tháng: 491 cháu, trong đó nhà trẻ: 39 cháu, MG: 452 cháu.
3. Chăm sóc sức khỏe
+ Trong tháng không có dịch bệnh xảy ra, các nhóm lớp thường xuyên theo dõi và thường xuyên quan tâm đến vệ sinh cá nhân trẻ, vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học để phòng tránh các dịch bệnh.
+ Các nhóm, lớp bảo đảm an toàn cho trẻ trong các hoạt động hằng ngày phòng tránh các tai nạn thương tích xảy ra cho trẻ trong thời gian ở trường. Các nhóm, lớp cần lưu ý bao quát trẻ nhiều hơn trong các hoạt động hằng ngày, kịp thời quan tâm xử lý các trường hợp trẻ bị té, va chạm với bạn.
+ Trong tháng nhà trường đã tổ chức cân đo trẻ lần 3, kết quả:
Tổng số trẻ Cân nặng cao hơn so với tuổi Cân nặng bình thường Suy dinh dưỡng vừa Suy dinh dưỡng nặng
728
(NLĐLTT:237)
Số trẻ Tỷ lệ % Số trẻ Tỷ lệ % Số trẻ Tỷ lệ % Số trẻ Tỷ lệ %
Nhà trẻ: 276
(NLĐLTT: 237)
0 0 274 99,3 2 0,7 0 0
Mẫu giáo: 452 0 0 451 99,8 1 0,2 0 0
Kết quả chiều cao:
Tổng số trẻ Chiều cao, cao hơn so với tuổi Chiều cao bình thường Thấp còi độ 1 Thấp còi độ 2
728
(NLĐLTT:237)
Số trẻ Tỷ lệ Số trẻ Tỷ lệ Số trẻ Tỷ lệ Số trẻ Tỷ lệ
Nhà trẻ: 276
(NLĐLTT: 237)
0 0 275 99,6 1 0,4 0 0
Mẫu giáo: 452 0 0 451 99,8 1 0,2 0 0
 
4. Chất lượng giáo dục
+ 100% các nhóm, lớp thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt một ngày cho trẻ ở trường, thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ theo độ tuổi.
+ 100% các nhóm, lớp tổ chức trang trí theo chủ đề thực hiện.
+ Trer Mẫu giáo Lớn tham gia Liên hoan “Bé khoẻ - Bé ngoan Mầm non” phần thi dân vũ đạt giải xuất sắc cấp TP.
+ Đã tổ chức chuyên đề “Phát triển thể chất” ở nhóm trẻ Yến Nê 2, chuyên đề “Phát triển thẩm mỹ” ở độ tuổi 3-4 tuổi (lớp Bé 1).
+ Nhà trường đã bồi dưỡng chuyên môn và góp ý xây dựng cho 17 giáo viên thi giáo viên giỏi cấp huyện phần thực hành.
5. Cơ sở vật chất, trang thiết bị
+ Nhà trường đã tổ chức tu sửa và bố trí lại số khu vực tại bếp ăn Yến Nê 2.
+ Đã thiết kế và triển khai xây dựng mô hình vườn rau sạch cho bé, trồng thêm cây xanh cây cảnh ở các khu vực lớp trong đơn vị.
6. Đội ngũ
+ Nhà trường đã hoàn tất hồ sơ hết hạn thử việc của 04 giáo viên.
+ Hướng dẫn các giáo viên và bảo vệ mới thiết lập hồ sơ tại đơn vị và nộp về PGD theo quy định.
+ Nhà trường căn cứ trên phê duyệt của PGD, đã ra quyết định nâng lương trước hạn, tăng tỷ lệ thâm niên nghề cho giáo viên, nhân viên năm 2017.
7. Công tác kiểm tra
+ Nhà trường đã kiểm tra công tác vệ sinh, trang trí môi trường của 16/16 nhóm, lớp và các khu vực bếp ăn.
+ Kiểm tra dự giờ ở một số nhóm, lớp.
+ Kiểm tra 14 NLĐLTT trên địa bàn quản lý về công tác CSGD trẻ.
+ Đã kiểm tra toàn diện các cô: Lê Thị Ngọc Hiền, Đỗ Thị Ngọc Ánh, Ngô Thị Tương; Kiểm tra công tác vệ sinh ATTP 02 bếp ăn, rút kinh nghiệm một số nội dung trong thực hiện các nhiệm vụ được giao của các cá nhân.
+ Nhà trường thường xuyên kiểm tra công tác tiếp nhận, chế biến thực phẩm hằng ngày tại các bếp ăn trong đơn vị. Đảm bảo tốt vệ sinh ATTP trong các bếp ăn của đơn vị.
+ Thường xuyên kiểm tra việc tổ chức hoạt động ăn ngủ của trẻ tại các khu vực của các nhóm, lớp.
8. Công tác đoàn thể
+ Nhà trường đã phối hợp Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức trồng rau, cây xanh cây cảnh và hoa tạo cảnh quang xanh, thân thiện ở các khu vực trong toàn đơn vị.
+ Đã phối kết hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức tham quan dã ngoại nhân dịp 8/03 cho CBGVNV toàn đơn vị tại Suối khoáng Thanh Tân – Thừa Thiên Huế (02 ngày 01 đêm, kinh phí nhà trường và công đoàn hỗ trợ 400.000 đ còn lại cá nhân tự đóng góp)
+ Đã phối hợp với Công đoàn vận động CBGVNV đăng ký thực hiện nghiêm túc các nội dung chương trình thành phố 4 an; chủ đề năm 2017 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt văn hoá trong đơn vị GD và các Chỉ thị, NQ của các cấp trên.
9. Công tác khác
+ Tham gia thi Văn nghệ cho Phụ nữ xã Hoà Tiến tại huyện.
+ Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện “Xây dựng văn hoá trong nhà trường” trong hội đồng.
+ Bộ phận phụ trách CNTT nhà trường thường xuyên cập nhật các thông tin, hoạt động của đơn vị lên Website, các nhóm, lớp chú ý chất lượng bài đăng tải phải có nội dung bài viết.
+ Đã triển khai 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của đơn vị trong toàn hội đồng.
+ CBQL và giáo viên cốt cán đã tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý và dạy học do PGD và UBND huyện tổ chức.
+ Đã triển khai các công văn, văn bản của cấp trên trong Hội đồng.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 04
  + Tổ chức và tham gia các hoạt động chào mừng 42 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017), Giỗ tổ Hùng Vương (10/03 âm lịch) và Quốc tế Lao động 1/5.
 + Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05/CT-TW, về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày 15/5/2016 gắn với Chỉ thị 29-CT/TU về “5 xây” “3 chống”, thực hiện nội dung thành phố 04 an.
+ Tiếp tục công tác phòng chống chống bệnh Chân - Tay - Miệng, đau mắt đỏ, sốt xuất huyết, các dịch theo mùa tại đơn vị và các NLĐLTT.
+ Chỉ đạo giáo viên các lớp thường xuyên quan tâm đến vệ sinh cá nhân trẻ, vệ sinh môi trường, quan tâm bao quát trẻ tốt trong các hoạt động hằng ngày.
  + Tập trung nâng cao chất lượng dạy học ở các độ tuổi, nhất là các lớp 5 tuổi, chỉ đạo các nhóm, lớp tổ chức đánh giá kết quả mong đợi ở từng độ tuổi theo chương trình GDMN để có biện pháp tích cực tác động trẻ nhằm đạt được kết quả mong đợi cuối độ tuổi.
 + Rà soát lại các chỉ số trẻ chưa đạt được ở Bộ chuẩn PTTE 5 tuổi trên 5 lớp Mẫu giáo Lớn.
 + Kiểm tra chuyên đề kiểm tra toàn diện theo kế hoạch, theo dõi, giám sát các NLĐLTT;
 + Kiểm tra nội bộ theo lịch, kiểm tra dự giờ giáo viên mới.
 + Kiểm tra VSATTP 2 bếp ăn.
 + Tiếp tục tu sửa và bổ sung một số đồ dùng trang thiết bị tại bếp ăn Yến Nê 2, Cẩm Nê đảm bảo các yêu cầu.
+ Tổ chức “Ngày hội dân gian” trong toàn trường.
+ Chỉ đạo các bộ phận tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, chuyên đề cho giáo viên, nhân viên.
  + Hướng dẫn đánh giá công chức cuối năm học 2016 - 2017, đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giáo viên MN, Chuẩn HT, PHT.
  + Tham gia giải cầu lông truyền thống của ngành.
  + Tham gia các hoạt động do cấp trên tổ chức.
         + Triển khai các công văn chỉ đạo của cấp trên.    
III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Nhiệm vụ chính trị
  + Tổ chức và tham gia các hoạt động chào mừng 42 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017), Giỗ tổ Hùng Vương (10/03 âm lịch) và Quốc tế Lao động 01/5.
  + Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05/CT-TW, về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày 15/5/2016 gắn với Chỉ thị 29-CT/TU về “5 xây” “3 chống”, thực hiện nội dung thành phố 04 an.
2. Số lượng                                    
+ Các nhóm, lớp tiếp tục duy trì sỉ số trẻ; giáo viên các nhóm, lớp thực hiện vận động phụ huynh cho trẻ đi học chuyên cần.
+ PHT phụ trách quản lý các NLĐLTT hướng dẫn các chủ nhóm tiếp tục vận động trẻ ra nhóm.
3. Chăm sóc sức khỏe
+ PHT phụ trách công tác bán trú + tổ nuôi xây dựng thực đơn tháng 4, đảm bảo định lượng dinh dưỡng cho trẻ phù hợp với thời tiết.
+ Các PHT, các tổ chuyên môn, y tế tiếp tục theo dõi dịch bệnh theo mùa, bệnh Tay – Chân – Miệng, đau mắt đỏ, Sốt xuất huyết ở các khu vực trong trường và NLĐLTT.
+ Giáo viên tiếp tục quan tâm đến vệ sinh cá nhân trẻ, vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học, chú ý bao quát trẻ và bảo đảm an toàn cho trẻ trong các hoạt động hằng ngày phòng tránh các tai nạn thương tích xảy ra cho trẻ trong thời gian ở trường.
+ Đã tổ chức khám sức khoẻ cho trẻ lần 2, bộ phận y tế đang tiến hành tổng hợp kết quả.
4. Chất lượng giáo dục
+ Các nhóm, lớp thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt một ngày cho trẻ ở trường, thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ theo độ tuổi.
+ Các nhóm, lớp tổ chức trang trí theo chủ đề thực hiện.
+ Các nhóm, lớp, các tổ chuyên môn tập trung nâng cao chất lượng giáo dục trẻ; triển khai đánh giá sự phát triển của trẻ lần 2 theo nội dung các bài tập trong CT GDMN. Tổ Mẫu giáo Lớn tổ chức rà soát lại các trẻ đạt ở các bài tập theo Bộ Chuẩn PTTTE 5 tuổi, có kế hoạch và biện pháp tác động giúp trẻ đạt được các kỹ năng cần thiết cuối độ tuổi, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để trẻ lên Tiểu học.
+ Tổ chức “Ngày hội dân gian” cấp trường (ngày 8/4/2017 theo nội dung kế hoạch và phân công công việc kèm theo).
+ Tổ chức chuyên đề phát triển ngôn ngữ tại lớp MG Nhỡ 2 và MG Lớn 2 (cô Thắm, cô Nguyên).
+ Giáo viên các nhóm, lớp chú ý tổ chức các hoạt động chiều cho trẻ đúng theo kế hoạch chương trình, tránh tình trạng buổi chiều chỉ mở ti vi cho trẻ xem hoạt hình (phụ huynh phản ánh).
+ Bộ phận chuyên môn, các tổ chuyên môn tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, nhân viên theo kế hoạch.
5. Cơ sở vật chất, trang thiết bị
+ Tiếp tục tu sửa, bố trí và trang bị một số đồ dùng phục vụ các hoạt động bán trú tại bếp ăn Yến Nê 2, Cẩm Nê.
+ Tổ chức tu sửa một số đồ chơi ngoài trời bị hư hỏng xuống cấp, đảm bảo tốt an toàn cho trẻ khi vui chơi.
+ Tiếp tục triển khai xây dựng mô hình vườn rau sạch cho bé, trồng thêm cây xanh cây cảnh ở các khu vực lớp trong đơn vị. Giao bảo vệ + cấp dưỡng các khu vực có trách nhiệm chăm sóc và bảo dưỡng các cây xanh cây cảnh hằng ngày.
+ Tổ chức mua sắm tủ hồ sơ, bàn làm việc và một số trang thiết bị phục vụ các hoạt động tại đơn vị sau khi có phê duyệt danh mục của cấp trên (mua sắm tập trung cùng với các trường – PGD).
6. Đội ngũ
+ Hướng dẫn CBGVNV đánh giá Chuẩn nghề nghiệp, đánh giá công chức viên chức cuối năm học 2016 – 2017.
+ Các giáo viên chưa có bằng Anh văn và tin học phải đăng ký học và lấy chứng chỉ bổ sung vào các điều kiện theo vị trí việc làm.
7. Công tác kiểm tra
+ Nhà trường kiểm tra công tác vệ sinh, trang trí môi trường của 16/16 nhóm, lớp và các khu vực bếp ăn.
+ Kiểm tra dự giờ ở một số nhóm, lớp.
+ Giám sát các hoạt động của 14 NLĐLTT trên địa bàn quản lý.
+ Kiểm tra toàn diện các cô: Phạm Thị Tuyết Vân, Lê Thị Thuý Hồng, Trần Thị Trang; Kiểm tra công tác vệ sinh ATTP 02 bếp ăn.
+ Tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác tiếp nhận, chế biến thực phẩm hằng ngày tại các bếp ăn trong đơn vị.
+ Thường xuyên dự giờ, kiểm tra các hoạt động tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ của các giáo viên.
+ Thường xuyên kiểm tra việc tổ chức các hoạt động cho trẻ của các nhóm, lớp tại các khu vực, đặc biệt trong các giờ ăn ngủ của trẻ.
8. Công tác đoàn thể
+ Nhà trường phối hợp Công đoàn, Đoàn Thanh niên tiếp tục tổ chức trồng rau, cây xanh cây cảnh và hoa tạo cảnh quang xanh, thân thiện ở các khu vực trong toàn đơn vị.
+ Phối kết hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức ngày Hội Dân gian cấp trường.
+ Phối hợp với Công đoàn vận động CBGVNV thực hiện nghiêm túc các nội dung chương trình thành phố 4 an; chủ đề năm 2017 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt văn hoá trong đơn vị GD và các Chỉ thị, NQ của các cấp trên.
9. Công tác khác
+ Các nhóm, lớp tiến hành tập luyện văn nghệ cho các cháu để chuẩn bị cho Hội diễn văn nghệ toàn trường vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ 19/05 vào tháng 5/2017.
+ Bộ phận văn phòng phát hành giấy mời Cha mẹ học sinh, các đơn vị liên kết với nhà trường tham dự ngày Hội dân gian cùng với nhà trường. Các nhóm, lớp tiến hành phát hành phiếu ẩm thực đến CMHS.
+ Tổ chức rà soát các hạng mục chuẩn bị các điều kiện để đề nghị công tác công nhận lại Chuẩn quốc gia mức độ 2 của cấp trên (phân công nhóm, bộ phận thực hiện).
+ CBGVNV nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/03 âm lịch) vào ngày 6/4/2017, nghỉ Lễ 30/4 và 01/5.
+ Các bộ phận hoàn thành việc xác lập hồ sơ công việc theo hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên.
+ Tham gia giải cầu lông truyền thống cùng với ngành (đăng ký 01 đôi nữ LĐQL và 01 đôi GVNV).
+ Văn thư cập nhật các dữ liệu để tuyển sinh trực tuyến theo chỉ đạo chung của ngành.
+ Thực hiện tốt các điều kiện để cấp trên về kiểm tra PCCC.
+ Tiếp tục cập nhật các tin, bài lên trang Website của đơn vị.
+ Tham gia tốt các hoạt động do cấp trên triển khai phát động.
+ Triển khai các công văn, văn bản của cấp trên trong Hội đồng.
 
                                                                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG           
 
                                    
                                                                                            
                                                                                                                                                                          Đỗ Nữ Lâm Thanh

Tác giả bài viết: Đỗ Nữ Lâm Thanh

Nguồn tin: Nội bộ

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu Trường

Khu nhà bếp

Hai nhà bếp ở hai khu vực

Bé vui đến Trường

Trường mầm non Hòa Tiến 1
Thôn Yến Nê 2 - Xã Hòa Tiến - Huyện Hoà Vang
Điện thoại: 05113.670.034. Email: mnhoatien1.hv@gmail.com


;

 
Xem bản: Desktop | Mobile