Tin tức

Trang dinh dưỡng

Tài nguyên

kế hoạch tháng 5/2015 của Hiệu trưởng

Thứ tư - 13/05/2015 21:33
Đề nghị các bộ phận căn cứ nội dung kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc
PHÒNG GD& ĐT HÒA VANG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON HÒA TIẾN 1                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   Hòa Tiến, ngày  04 tháng 5 năm 2015
                                        KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG
                                                        THÁNG 05/ 2015

 
 
  

   I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 04/2015
1. Nhiệm vụ chính trị
 + Nhà trường đã tổ chức và tham gia tốt các hoạt động chào mừng 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước( 30/4/1975-30/4/2015), Giỗ tổ Hùng Vương (10/03 âm lịch) và Quốc tế Lao động 1/5.
 + Tiếp tục thực hiện tốt, có hiệu quả “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”, “Trường học xanh”, đã tổ chức cho từng nhóm, lớp, bộ phận đăng ký công việc cụ thể.
 2. Công tác phát triển
 + Sỉ số các nhóm, lớp tiếp tục duy trì.
 3. Chăm sóc sức khỏe
 + Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra công tác giao nhận thực phẩm của nhân viên và công ty thực phẩm;
 + 100% các nhóm, lớp đảm bảo sức khỏe phối kết hợp phụ huynh đảm bảo an toàn thực phẩm, sức khỏe cho trẻ khi thời tiết thay đổi đột ngột (nắng nóng);       
 + Trong tháng không có tình trạng dịch bệnh xảy ra trong nhà trường và các NLĐLTT;
 4. Chất lượng giáo dục
 + 100% các nhóm, lớp thực hiện tốt thời gian biểu, thời khoá biểu, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ ở các độ tuổi;
 + 100% các nhóm, lớp tiến hành đánh giá sự phát triển của trẻ lần 2, cuối năm học, có kế hoạch biện pháp tác động trẻ phát triển tốt khi kết thúc năm học;
+ 100% giáo viên các nhóm, lớp tổ chức tuyên truyền giáo dục trẻ đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, chấp hành tốt ATGT khi tham gia giao thông cùng bố mẹ.
+ Bộ phận chuyên môn đã bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên theo kế hoạch.
          5. Cơ sở vật chất, trang thiết bị
+ Bộ phận kế toán đã hoàn thành quyết toán năm 2014 và quý 1/2015;
+ Nhà trường đã lập tờ trình lên cấp trên quan tâm tu sửa nền 03 lớp học, cải tạo nhà vệ sinh lớp Bắc An.
6. Đội ngũ
          + 11/12 giáo viên đạt phần thi thực hành giáo viên giỏi cơ sở;
          7. Công tác kiểm tra
+ Nhà trường đã kiểm tra công tác vệ sinh, trang trí môi trường của 15/15 nhóm, lớp;
+ Đã kiểm tra toàn diện cô Ngô Thị Ngọc Nữ, Ngô Thị Như Hiền, Đoàn Thị Hạnh; Kiểm tra chuyên đề phát triển thể chất cô Ngô Thị Ngọc Thu, chuyên đề phát triển thẩm mỹ cô Trần Phương Tuyền, rút kinh nghiệm cho các hoạt động.
+ Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 2 bếp ăn;
+ Kiểm tra 12/12 NLĐLTT trên địa bàn quản lý;
8. Công tác đoàn thể
+ Nhà trường đã phối hợp công đoàn tổ chức cải tạo, chăm sóc và trồng thêm cây xanh, cây cảnh ở các khu vực, thường xuyên ra quân dọn vệ sinh trong và ngoài trường, trong và ngoài lớp đồng loạt ở các khu vực của đơn vị;
+ Phối kết hợp công đoàn vận động CBGVNV thực hiện tốt các nội dung “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”, thực hiện nghiêm túc ATGT khi tham gia giao thông, không có trường hợp vi phạm.
9. Công tác khác
+ Tiếp tục cập nhật và nuôi dưỡng trang website của đơn vị, các bộ phận đăng bài và các hoạt động lên Website;          
       + Đã hoàn thành tổng hợp các bài dự thi “Tìm hiểu Hiến pháp pháp luật năm 2013” nộp về cấp trên;
       + Đã tham gia giải cầu lông truyền thống do PGD tổ chức (24/4);
       + CBGVNV nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/03 âm lịch) và 30/04, 01/05 từ ngày 28/4/2015 đến hết ngày 01/05/2015.
II. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 05/2015
+ Tổ chức và tham gia các hoạt động kỷ niệm 129 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 (01/5/1886 - 01/5/2015), 125 năm sinh nhật Bác Hồ 19/5 và ngày Thành lập Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ chí Minh 15/5.
+ Phát động phong trào thi đua hưởng ứng “Năm văn hoá, văn minh đô thị 2015” trong toàn Hội đồng.
+ Tiếp tục phòng chống các dịch bệnh trong nhà trường và các NLĐLTT.
+ Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục trẻ cuối năm học.
          + Thực hiện tốt công tác VSATTP, công tác bán trú.
 + Tổ chức khảo sát chất lượng trẻ cuối năm và tổ chức tuyên dương khen thưởng trẻ có thành tích tốt cuối năm.
 + Tổ chức lễ ra trường cho trẻ Mẫu giáo Lớn, bàn giao hồ sơ trẻ 5 tuổi lên Tiểu học.
 + Hoàn thành hồ sơ thi đua nộp về cấp trên xét duyệt.
 + Phối kết hợp công đoàn vận động các loại quỹ do cấp trên phát động trong CBGVNV toàn đơn vị nộp về cấp trên
 + Hoàn thành báo cáo thống kê cuối năm học nộp về cấp trên đúng thời gian quy định
 + Tổ chức họp phụ huynh cuối năm học 2014 - 2015.
 + Kiểm kê trang thiết bị tài sản các nhóm, lớp cuối năm học và tổ chức niêm phong tài sản các nhóm, lớp trước khi nghỉ hè.
 + Xây dựng kế hoạch hoạt động hè và kế hoạch tuyển sinh năm học 2015 - 2016.
 + Tổ chức đánh giá công chức cuối năm học 2014 - 2015, đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giáo viên MN, Chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng.
 + Tổ chức đêm văn nghệ cô và trẻ chào mừng "Sinh nhật Bác Hồ".
 + Tổ chức bế giảng năm học 2014 - 2015 và tổng kết toàn hội đồng năm học 2014 – 2015.
 + Triển khai các công văn chỉ đạo của cấp trên.
 III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
 1. Nhiệm vụ chính trị
 + Tổ chức và tham gia các hoạt động kỷ niệm 129 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 (01/5/1886 - 01/5/2015), 125 năm sinh nhật Bác Hồ 19/5 và ngày Thành lập Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ chí Minh 15/5.
+ Phát động phong trào thi đua hưởng ứng “Năm văn hoá, văn minh đô thị 2015” và tổ chức cho các cá nhân ký cam kết thi đua trong toàn Hội đồng.
 2. Công tác phát triển
 + Tiếp tục duy trì sỉ số ở các nhóm, lớp;
 + Chuẩn bị các điều kiện, xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2015 – 2016.
 3. Chăm sóc sức khỏe
 + Chỉ đạo các PHT, giáo viên, nhân viên đảm bảo sức khỏe phối kết hợp phụ huynh đảm bảo an toàn thực phẩm, sức khỏe cho trẻ khi thời tiết nắng nóng;       
 + Tiếp tục công tác phòng chống các dịch bệnh trong mùa nắng nóng ở NLĐLTT và đơn vị;
 + Giáo viên các nhóm, lớp quan tâm, giáo dục trẻ thường xuyên trong các hoạt động hằng ngày phòng tránh các trường hợp mất an toàn cho trẻ và những tai nạn thường xảy ra với trẻ.
 4. Chất lượng giáo dục
 + Các nhóm, lớp tiếp tục thực hiện tốt chương trình thời gian biểu, thời khoá biểu một ngày của trẻ;
 + bộ phận chuyên môn kết hợp các tôt chuyên môn tiến hành đánh giá chất lượng trẻ cuối năm, đề nghị khen thưởng các trẻ có thành tích trong năm học 2014 – 2015.
+ Giáo viên Mẫu giáo Lớn tập hợp các hồ sơ của trẻ về bộ phận chuyên môn, chuyển giao trẻ lên Tiểu học.
+ Tổ chức Lễ ra trường cho trẻ Mẫu giáo Lớn (18/5/2015), tổ chức cho trẻ Mẫu giáo Lớn tham quan đình Làng Yến Nê, Cẩm Nê tại địa phương.
+ Bộ phận chuyên môn bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên theo kế hoạch.
          5. Cơ sở vật chất, trang thiết bị
+ Nhà trường lập dự toán tu sửa các cơ sở vật chất ở các khu vực trong dịp hè 2015.
+ Bộ phận chuyên môn kết hợp bộ phận bán trú lên kế hoạch kiểm kê và niêm phong tài sản các nhóm, lớp, nhà bếp các khu vực trước khi nghỉ hè.
6. Đội ngũ
          + Các giáo viên chưa tham gia các lớp vi tính, anh văn có kế hoạch đăng ký, học tập nâng cao trình đọ chuyên môn nghiệp vụ trong hè.
          + Tổ chức đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, đánh giá CCVC cuối năm học 2014 - 2015 theo quy trình (cá nhân, tổ chuyên môn, toàn hội đồng), tổng hợp kết quả nộp về Phòng GD&ĐT đúng thời gian quy định.
          7. Công tác kiểm tra
+ Nhà trường kiểm tra công tác vệ sinh, bảo quản các trang thiết bị của các nhóm, lớp;
+ Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 2 bếp ăn;
+ Kiểm tra 12/12 NLĐLTT trên địa bàn quản lý;
8. Công tác đoàn thể
+ Nhà trường phối hợp công đoàn tiếp tục cải tạo, chăm sóc và trồng thêm cây xanh, cây cảnh ở các khu vực, thường xuyên ra quân dọn vệ sinh trong và ngoài đơn vị;
+ Phối kết hợp công đoàn vận động CBGVNV ký cam kết thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”, thực hiện nghiêm túc ATGT khi tham gia giao thông.
9. Công tác khác
+ Đánh giá thi đua đợt 4, xếp loại thi đua cả năm học (tổ chuyên môn, toàn hội đồng);
+ Tổ chức đánh giá Chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trong toàn hội đồng, tổng hợp kết quả nộp về Phòng GD&ĐT;
+ Tổ chức họp phụ huynh học sinh cuối năm học (16/5);
+ Tổ chức đêm văn nghệ mừng 125 năm sinh nhật Bác Hồ và Quốc tế Thiếu nhi 01/6 (15/5);
+ Phản hồi dự thảo Báo cáo đánh giá ngoài với Đoàn đánh giá ngoài (trước 10/5);
+ Tổ chức Lễ bế giảng và tổng kết năm học 2014 – 2015;
+ Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm chiến sĩ thi đua trong toàn Hội đồng;
+ Bộ phận thi đua tổng hợp thi đua, báo cáo về Thi đua Phòng GD&ĐT;
       + Triển khai các công văn của các cấp trên.
                                                                                                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
                                                              
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                 Đỗ Nữ Lâm Thanh

Tác giả bài viết: Đỗ Nữ Lâm Thanh

Nguồn tin: Nội bộ

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu Trường

Khu vui chơi của trẻ

  Giờ vui chơi của trẻ

Bé vui đến Trường

Trường mầm non Hòa Tiến 1
Thôn Yến Nê 2 - Xã Hòa Tiến - Huyện Hoà Vang
Điện thoại: 05113.670.034. Email: mnhoatien1.hv@gmail.com


;

 
Xem bản: Desktop | Mobile