Tin tức

Trang dinh dưỡng

Tài nguyên

ke hoach cong tac hieu truong thang 5/2016

Thứ tư - 11/05/2016 05:47
Kê hoạch công tác Hiệu trưởng tháng 5/2016, đề nghị các bộ phận căn cứ triển khai thực hiện

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN
HÒA VANG
TRƯỜNG MẦM NON HÒA TIẾN 1
                     
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       
   Hòa Vang, ngày 04 tháng 5 năm 2016
 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG

                                                                                                                                                 THÁNG 05/ 2016

 
 
  

   I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 04/2016
1. Nhiệm vụ chính trị
  + Đã tổ chức và tham gia các hoạt động chào mừng 41 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2016), Giỗ tổ Hùng Vương (10/03 âm lịch) và Quốc tế Lao động 1/5.
          + Đã tổ chức triển khai kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW với chuyên đề 2016: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”, tổ chức cho các cá nhân trong Hội đồng ký cam kết thực hiện.
2. Công tác phát triển
+ Trong tháng nhà trường đã duy trì tốt sỉ số ở các nhóm, lớp, tiếp tục vận động trẻ trong các độ tuổi ra lớp.
3. Chăm sóc sức khỏe
+ Trong tháng thực hiện nghiêm túc công tác bán trú, đảm bảo tốt sức khoẻ cho trẻ khi thời tiết thay đổi bất thường.
+ Các PHT, các tổ chuyên môn, y tế đã theo dõi dịch bệnh ở các khu vực trong trường và NLĐLTT, phòng tránh dịch bệnh lây lan.
+ 100% các nhóm, lớp thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, nhắc nhở trẻ vệ sinh cá nhân, chú ý đến đảm bảo tuyệt đối an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong các hoạt động.
+ Đã phối hợp cùng các tổ chức y tế tổ chức khám sàng lọc tim bẩm sinh cho trẻ; tổng số trẻ được khám: 395 trẻ, qua khám sàng lọc phát hiện 01 trẻ bị bệnh sốt van tim động mạch.
  4. Chất lượng giáo dục
+ 100%  nhóm, lớp thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt một ngày cho trẻ ở trường, thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ theo độ tuổi.
  + Đã tổ chức triển khai thực hiện nâng cao chất lượng dạy và học ở các độ tuổi, tổ chức đánh giá sự phát triển của trẻ ở từng độ tuổi theo chương trình GDMN.
+ Bộ phận chuyên môn, các tổ chuyên môn tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, nhân viên theo kế hoạch.
5. Cơ sở vật chất, trang thiết bị
  + Đã tổ chức rà soát và tu sửa hệ thống điện, nước, công trình vệ sinh các khu vực nhóm, lớp.
  + Kiểm tra chất lượng bàn ghế nhựa đúc (70 bộ) được cấp phát, hợp đồng theo sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT.
6. Đội ngũ
+ Trong tháng nhà trường đã phân công giáo viên mới vào lớp (phân công hướng dẫn thử việc).
+ Trong tháng 01 CBQL và 01 GV đã có quyết định nâng lương trước hạn.
7. Công tác kiểm tra
+ Nhà trường kiểm tra công tác vệ sinh, trang trí môi trường của 15/15 nhóm, lớp, 02 khu vực bếp ăn, 11 nhóm lớp ĐLTT.
          + Kiểm tra toàn diện, kiểm tra nội bộ theo kế hoạch, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mới, giáo viên ở một số nhóm, lớp.
8. Công tác đoàn thể
  + Nhà trường đã phối kết hợp công đoàn vận động CBGVNV tham gia các loại quỹ do cấp trên phát động; Tham gia giải cầu lông truyền thống lần thứ 5 của ngành GD&ĐT huyện (02 đội nữ).
  + Đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Công đoàn tổ chức và tham gia các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 04.
9. Công tác khác
+ Hiệu trưởng tham gia Đoàn đánh giá ngoài 01 đơn vị trường MN Anh Đào quận Hải Châu.
  + 02 giáo viên tham gia Liên hoan văn nghệ cùng với công đoàn ngành.
  + 01 GV tham gia Hội thảo chuyên môn sử dụng vật liệu tạo hình sáng tạo (ngày 8/4/2016 tại khách sạn Thanh Bình) do cấp trên tổ chức.
  + Đã hoàn thành báo cáo nhân sự cuối năm học 2015 – 2016.
+ Đã triển khai các công văn, văn bản của cấp trên trong Hội đồng.
  II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 05
  + Tổ chức và tham gia các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 (01/5/1886 - 01/5/2016), 126 năm sinh nhật Bác Hồ 19/5 và ngày Thành lập Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh 15/5.
 + Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 29-CT/TU, năm “Văn hoá văn minh đô thị” chủ đề năm 2016 trong toàn Hội đồng.
 + Tiếp tục phòng chống các dịch bệnh theo mùa khi thời tiết thay đổi nắng nóng bất thường trong nhà trường và các NLĐLTT.
 + Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục trẻ cuối năm học.
 + Thực hiện tốt công tác VSATTP, công tác bán trú.
 + Tổ chức khảo sát chất lượng trẻ cuối năm; tổ chức cho trẻ 5 tuổi tham quan nhà sàn Bác Hồ và tổ chức tuyên dương khen thưởng trẻ có thành tích tốt cuối năm.
 + Tổ chức lễ ra trường cho trẻ Mẫu giáo Lớn, bàn giao hồ sơ trẻ 5 tuổi lên Tiểu học.
 + Chuẩn bị các điều kiện để cấp trên về khảo sát thi đua, hoàn thành hồ sơ thi đua nộp về cấp trên xét duyệt.
 + Phối kết hợp công đoàn vận động các loại quỹ do cấp trên phát động trong CBGVNV toàn đơn vị nộp về cấp trên đúng thời gian quy định.
 + Xét nâng lương thường xuyên cho 03 giáo viên.
 + Hoàn thành báo cáo thống kê cuối năm học nộp về cấp trên đúng thời gian quy định
 + Tổ chức họp phụ huynh cuối năm học 2015 - 2016.
 + Kiểm kê trang thiết bị tài sản các nhóm, lớp cuối năm học và tổ chức niêm phong, bàn giao tài sản các nhóm, lớp trước khi nghỉ hè.
 + Xây dựng kế hoạch hoạt động hè và kế hoạch tuyển sinh năm học 2016 - 2017.
 + Tổ chức đánh giá công chức cuối năm học 2015 - 2016, đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giáo viên MN, Chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng theo quy trình.
 + Tổ chức đêm văn nghệ cô và trẻ chào mừng "Sinh nhật Bác Hồ".
 + Tổ chức bế giảng năm học 2015 - 2015 và tổng kết toàn hội đồng năm học 2015 – 2016.
 + Tổ chức họp và bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2015 – 2016, trình lên cấp trên xét duyệt.
 + Triển khai các công văn chỉ đạo của cấp trên. 
         III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
  1. Nhiệm vụ chính trị
  + Tổ chức và tham gia các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 (01/5/1886 - 01/5/2016), 126 năm sinh nhật Bác Hồ 19/5 và ngày Thành lập Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh 15/5.
 + Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 29-CT/TU, năm “Văn hoá, văn minh đô thị” chủ đề năm 2016 trong toàn Hội đồng.
         2. Công tác phát triển
          + Duy trì  sỉ số ở các nhóm, lớp, tiếp tục vận động trẻ trong các độ tuổi ra lớp.
         + Nhà trường xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2016 – 2017. Xây dựng kế hoạch hoạt động hè 2016, thu nhận và vận động trẻ trong độ tuổi ra lớp tại các khu vực.
         3. Chăm sóc sức khỏe
          + PHT xây dựng thực đơn tháng 05, thực đơn đảm bảo phù hợp với thời tiết và đảm bảo định lượng dinh dưỡng trong ngày. Bộ phận bán trú kết hợp bộ phận tài vụ, tổng hợp thu đúng các ngày ăn thực tế trong tháng cho trẻ.
         + Các PHT, các tổ chuyên môn, y tế tiếp tục theo dõi dịch bệnh ở các khu vực trong trường và NLĐLTT khi thời tiết thay đổi bất thường.
         + Các nhóm, lớp thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, nhắc nhở trẻ vệ sinh cá nhân, phối kết hợp phụ huynh đảm bảo sức khỏe cho trẻ. Chú ý đến đảm bảo tuyệt đối an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong các hoạt động.
 4. Chất lượng giáo dục
         + Các nhóm, lớp thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt một ngày cho trẻ ở trường, thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ theo độ tuổi.
+ Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục trẻ cuối năm học.
  + Rà soát lại các chỉ số trẻ chưa đạt được ở bộ chuẩn PTTE 5 tuổi trên 5 lớp Mẫu giáo Lớn; tổ chức lễ ra trường cho trẻ Mẫu giáo Lớn (17/5/2016); tổ chức cho trẻ 5 tuổi đi tham quan nhà sàn Bác Hồ (20/5/2016), bàn giao hồ sơ trẻ 5 tuổi lên Tiểu học.
  + Tổ chức khảo sát chất lượng trẻ và tổ chức tuyên dương khen thưởng trẻ có thành tích tốt cuối năm.
  + Bộ phận chuyên môn, các tổ chuyên môn tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, nhân viên theo kế hoạch.
5. Cơ sở vật chất, trang thiết bị
  + Kiểm kê trang thiết bị tài sản các nhóm, lớp cuối năm học và tổ chức niêm phong, bàn giao tài sản các nhóm, lớp trước khi nghỉ hè.
  + Các nhóm, lớp tiến hành trả sách hướng dẫn thực hiện chương trình theo độ tuổi về bộ phận chuyên môn.
  + Nhà trường lập dự toán tu sửa các cơ sở vật chất ở các khu vực trong dịp hè 2015.
6. Đội ngũ
  + Tổ chức đánh giá CNN giáo viên MN, đánh giá Chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng theo quy trình, tổng hợp chất lượng cuối năm học 2015 – 2016;
  + Tổ chức đánh giá CVVC theo quy trình trong toàn Hội đồng, tổng hợp báo cáo lên cấp trên.
  + Các GVNV đăng ký thực hiện hoạt động hè, nhà trường tiến hành phân công giáo viên tổ chức các hoạt động hè cho trẻ ở các khu vực.
  + Tổ chức xét nâng lương thường xuyên cho 03 giáo viên.
7. Công tác kiểm tra
+ Nhà trường kiểm tra công tác vệ sinh, bảo quản các trang thiết bị của các nhóm, lớp.
+ Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 2 bếp ăn;
+ Theo dõi, giám sát các NLĐLTT trên địa bàn quản lý.
+ Tổ chức khảo sát chất lượng trẻ ở các nhóm, lớp.
8. Công tác đoàn thể
   + Phối kết hợp công đoàn vận động các loại quỹ do cấp trên phát động trong CBGVNV toàn đơn vị nộp về cấp trên đúng thời gian quy định.
  + Phối kết hợp Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức đêm văn nghệ cô và trẻ chào mừng "Sinh nhật Bác Hồ" (12/5/2016 tại sân thể dục thể thao thôn Dương Sơn).
9. Công tác khác
+ Tham gia Hội giao lưu Phó hiệu trưởng giỏi bậc học Mầm non do Sở GD&ĐT tổ chức 02 ngày(6 và 7/5/2016 tại trường MN Hoa Phượng Đỏ).
+ Hiệu trưởng tham gia Đoàn đánh giá ngoài 01 đơn vị trường MN ABC quận Hải Châu.
  + 02 giáo viên tham gia Liên hoan văn nghệ cùng với công đoàn ngành.
  + Phân công CBGV tham gia tập huấn Tiếng Anh (ngày 11/5/2016 tại khách sạn Sài Gòn Tourane, số 5 Đống Đa) do cấp trên tổ chức.
+ Tổ chức bế giảng năm học 2015 - 2015 và tổng kết toàn hội đồng năm học 2015 – 2016.
 + Tổ chức họp và bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2015 – 2016, trình lên cấp trên xét duyệt.
 + Hoàn thành báo cáo thống kê cuối năm học nộp về cấp trên đúng thời gian quy định.
 + Triển khai các công văn, văn bản của cấp trên trong Hội đồng.
 
                                                                           
                                                                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
                                                              
 
 
                                                                                                                                                                                   Đỗ Nữ Lâm Thanh

Tác giả bài viết: Đỗ Nữ Lâm Thanh

Nguồn tin: Nội bộ

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu Trường

Cơ sở vật chất của trường

Toàn cảnh trường MN Hoà Tiến 1 khu vực chính

Bé vui đến Trường

Trường mầm non Hòa Tiến 1
Thôn Yến Nê 2 - Xã Hòa Tiến - Huyện Hoà Vang
Điện thoại: 05113.670.034. Email: mnhoatien1.hv@gmail.com


;

 
Xem bản: Desktop | Mobile