Tin tức

Trang dinh dưỡng

Tài nguyên

kế hoạch tháng hiệu trưởng tháng 9/2014

Thứ sáu - 05/09/2014 11:07
Kế hoạch tháng 9/2014 của Hiệu Trưởng đề nghị các bộ phận thực hiện nghiêm túc
      PHÒNG GD& ĐT HÒA VANG      CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
 TRƯỜNG MẦM NON HÒA TIẾN 1                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               _____________                                ______________________
                                                                      Hòa Tiến, ngày 29 tháng 8 năm 2014

                                          
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG
                                                        THÁNG 9/ 2014

 
 
  

  I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 8/2014
 1. Nhiệm vụ chính trị
+ 100% CBGVNV tham gia đầy đủ lớp chính trị hè từ ngày 4/8/2014 đến 6/8/2014 lớp hoàn thành bài thu hoạch theo quy định.
+ Nhà trường đã triển khai thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 69 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9 (băng rôn khẩu hiệu).
+ Tình hình tư tưởng chính trị của CBGVNV trong tháng ổn định.
2. Công tác phát triển
+ Đã hoàn thành việc rà soát điều tra rà soát lại số lượng trẻ từ 0 đến 6 tuổi trên địa bàn quản lý, vận động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp.
+ Nhà trường đã hoàn thành công tác tuyển sinh năm học 2014 – 2015.
3. Chăm sóc sức khỏe
+ Nhà trường đã lên dự kiến các khoản thu bán trú trình PGD, trong tháng thỏa thuận phụ huynh tạm thu trong khi chờ có duyệt của UBND huyện.
+ Trong tháng đã đảm bảo tốt sức khỏe cho trẻ, vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn cho trẻ tốt.
+ Trong tháng không có tình trạng dịch bệnh xảy ra tại trường.
+ 100% các nhóm, lớp tổ chức vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên nhắc nhở trẻ vệ sinh cá nhân, đảm bảo cho sức khỏe trẻ khi đến trường.
4. Chất lượng giáo dục
+ Các nhóm, lớp đã ổn định cháu vào nề nếp sinh hoạt tại trường
+ Nhà trường đã bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên đầu năm học, hoàn thành các lớp bồi dưỡng chuyên môn của cấp trên triệu tập.
+ Các nhóm, lớp ở các độ tuổi đã xây dựng kế hoạch năm, lên dự kiến các chủ đề trong năm học phù hợp với thực tế trẻ tại lớp.
5. Cơ sở vật chất
+ Đã tổ chức rà soát và hợp đồng đơn vị tu sửa các CSVC, công trình vệ sinh bị hư hỏng ở các nhóm, lớp và khu vực.
+ 100% các nhóm, lớp tổ chức bàn giao cơ sở vật chất trang thiết bị.
+ Bộ phận chuyên môn đã tổ chức mua sắm và phân phát trang thiết bị đồ dùng đồ chơi cho các nhóm, lớp.
6. Đội ngũ
+ Trong tháng trường có 1 giáo viên xin chấm dứt hợp đồng, 1 giáo viên nghỉ hộ sản và 1 giáo viên xin nghỉ bù sản. Nhà trường tiếp nhận 2 giáo viên mới và hợp đồng phân công về các lớp.
+ Nhà trường đã xét nâng lương trước hạn cho 1 CBQL và 2 giáo viên.
7. Công tác kiểm tra
+ Nhà trường đã hoàn thành việc kiểm tra công tác vệ sinh, trang trí môi trường của 15/15 nhóm, lớp và các khu vực bếp ăn.
+ Kiểm tra 10/10 NLĐLTT trên địa bàn quản lý, tiếp tục làm tờ trình xin cấp phép hoạt động cho 4 nhóm.
8. Công tác đoàn thể
+ Nhà trường đã phối hợp tốt với công đoàn ra quân tổng vệ sinh chào mừng năm học mới.
+ Đã phối hợp chi đoàn, công đoàn tổng dọn vệ sinh, trồng cây tạo cảnh quang môi trường thân thiện, xanh – sạch – đẹp.
9. Công tác khác
+ Đã tổ chức họp phụ huynh các nhóm, lớp và phối hợp Hội cha mẹ học sinh tổ chức Đại hội hội PHHS hết nhiệm kỳ, bầu ban đại diện hội CMHS nhiệm kỳ 2014 – 2016.
+ Bộ phận văn phòng đã hoàn thành việc mua VPP cho các nhóm, lớp và văn phòng.
+ Nhà trường đã ra quyết định thành lập tổ mua sắm cho từng bộ phận.
 II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
+ Tổ chức tham gia các hoạt động kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.
+ Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 trình PGD phê duyệt.
          + Tổ chức hội nghị viên chức và người lao động năm học 2014-2015
          + Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường, tháng An toàn giao thông;
+ Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2014-2015.
+ Báo cáo thống kê đầu năm học về phòng GD ĐT.
+ Kiểm tra tình hình đầu năm về công tác bán trú, vệ sinh an toàn thực phẩm, việc thực hiện Chương trình GDMN ở các nhóm, lớp.
+  Đảm bảo tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh phòng tránh các dịch bệnh theo mùa và dịch Tay - chân - miệng, sốt xuất huyết.
+ Chỉ đạo các nhóm, lớp lập kế hoạch theo chủ đề và lồng ghép tháng ATGT.
+ Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng chuyên môn giáo viên đầu năm học.
+ Kiểm tra các NLĐLTT trên địa bàn quản lý.
+ Tổ chức khai giảng năm học mới 2014 – 2015.
+ Tiếp tục tu sửa hoàn thành các cơ sở vật chất ở các khu vực.
+ Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch dân vận chính quyền.
+ Tiếp tục triển khai Kế hoạch phòng chống lụt bão năm 2014.
+ Các bộ phận trong đơn vị xây dựng Kế hoạch trình Hiệu trưởng phê duyệt trước Hội nghị CBCC.
+ Xây dựng Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học.
+ Tiếp tục nâng cao hiệu quả trang Website của đơn vị.
+ Tổ chức đăng ký thi đua năm học 2014 – 2015.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Nhiệm vụ chính trị
+ Tổ chức triển khai và thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 69 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9.
+ Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2014 – 2015 nghiêm túc và ý nghĩa.
+ Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị 29-CT/TU, Chỉ thị 03-CT/TW và các cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.
+ Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 trình PGD phê duyệt.
+ Tổ chức hội nghị CCVC đầu năm học.
2. Công tác phát triển
+ Tiếp tục vận động trẻ trong các độ tuổi ra lớp, hoàn tất điều tra bổ sung trẻ trong độ tuổi.
3. Chăm sóc sức khỏe
+ PHT phụ trách công tác bán trú tổ chức kiểm tra rà soát và lên kế hoạch mua sắm bổ sung các trang thiết bị phục vụ công tác bán trú, xây dựng thực đơn tháng 9 đảm bảo định lượng dinh dưỡng cho trẻ trong ngày, trong tuần và phù hợp với thời tiết.
+ Các PHT, các tổ chuyên môn, y tế tiếp tục theo dõi dịch bệnh theo mùa, bệnh Tay – chân – miệng, sốt xuất huyết ở các khu vực trong trường và NLĐLTT.
+ Các nhóm, lớp tổ chức vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên nhắc nhở trẻ vệ sinh cá nhân, đảm bảo cho sức khỏe trẻ khi đến trường.
+ Các nhóm, lớp tổ chức cân đo ghi biểu đồ tăng trưởng cá nhân trẻ (6/9).
+ Y tế tham mưu Trạm y tế tổ chức khám sức khỏe và xổ giun cho trẻ đầu năm học.
4. Chất lượng giáo dục
+ Các nhóm, lớp tổ chức khảo sát đánh giá trẻ đầu năm ở các khối lớp
+ PHT chuyên môn tiếp tục hướng dẫn các nhóm, lớp xây dựng kế hoạch năm, dự kiến các chủ đề, mạng hoạt động “Trường mầm non”, lễ hội “ Ngày hội đến trường của bé”.
+ PHT chuyên môn chỉ đạo các lớp mẫu giáo lớn lồng ghép Bộ Chuẩn PTTE 5 tuổi vào thực hiện ở các chủ đề.
+ Tổ chức “Vui hội trăng rằm” cho trẻ trong toàn trường (8/9)
+ Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, nhân viên đầu năm học.
5. Cơ sở vật chất, trang thiết bị
+ Tiếp tục mua bổ sung trang thiết bị dạy học cho các nhóm, lớp.
+ Phân phát sách hướng dẫn thực hiện chương trình các độ tuổi cho giáo viên.
+ Tổ chức trang trí các biểu bảng, pano cho khai giảng năm học mới 2014 – 2015.
+ Làm lại biển tên trường khu vực Bắc An.
6. Đội ngũ
+ Các giáo viên, nhân viên đến kỳ nâng lương hoặc có nhu cầu đề nghị nâng lương trước hạn phải làm đơn trình Hiệu trưởng trước kỳ nâng lương là 30 ngày để có cơ sở tổ chức xét duyệt trong hội đồng. Nếu không có đơn thì nhà trường không chịu trách nhiệm.
7. Công tác kiểm tra
+ Nhà trường kiểm tra công tác vệ sinh, trang trí môi trường của 15/15 nhóm, lớp và các khu vực bếp ăn.
+ Kiểm tra công tác thu và chi bán trú đầu năm học.
+ Kiểm tra 10/10 NLĐLTT trên địa bàn quản lý.
8. Công tác đoàn thể
+ Nhà trường phối hợp công đoàn ra quân tổng vệ sinh chào mừng năm học mới.
+ Phối hợp chi đoàn, công đoàn tổng dọn vệ sinh, trồng cây tạo cảnh quang môi trường thân thiện, xanh – sạch – đẹp.
9. Công tác khác
+ Tổ chức đăng ký thi đua đầu năm học trong các tổ chuyên môn, các nhóm, lớp.
+ Các tổ chuyên môn tổ chức hội nghị CCVC đầu năm trước khi tổ chức hội nghị toàn trường.
+ Cô Tựu, cô Như Hiền tiếp tục cập nhật và nuôi dưỡng trang website của đơn vị.
+ Các bộ phận xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 trình Hiệu trưởng phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện.
+ Văn thư nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc trong đơn vị. Mỗi bộ phận phải có sổ, lịch công tác rõ ràng.
 
                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                                                                                                                                     Đỗ Nữ Lâm Thanh
 

Tác giả bài viết: Đỗ Nữ Lâm Thanh

Nguồn tin: Nội bộ

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu Trường

Phòng GD thể chất cho trẻ

  Trẻ học Aerobic

Bé vui đến Trường

Trường mầm non Hòa Tiến 1
Thôn Yến Nê 2 - Xã Hòa Tiến - Huyện Hoà Vang
Điện thoại: 05113.670.034. Email: mnhoatien1.hv@gmail.com


;

 
Xem bản: Desktop | Mobile