Tin tức

Trang dinh dưỡng

Tài nguyên

Thông báo các khoản thu năm học 2015 - 2016

Thứ sáu - 04/09/2015 23:06
Trường Mầm non Hoà Tiến 1 thông báo các khoản thu, thu hộ năm học 2015 - 2016
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA VANG
TRƯỜNG MẦM NON HÒA TIẾN 1
Số: 98/TB-MNHT 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


         Hòa Tiến, ngày 01 tháng 9 năm 2015
   
 
THÔNG BÁO
Triển khai thu các khoản thu năm học 2015 – 2016

 
   
 
          Thực hiện theo Quyết định số 371/PGDĐT-KHTC ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang về Thực hiện các khoản thu và chuẩn bị cơ sở vật chất đầu năm học 2015 - 2016;
Căn cứ vào nội dung cuộc họp phụ huynh các nhóm, lớp vào ngày 29 tháng 8 năm 2015, Trường Mầm non Hòa Tiến 1 thông báo đến toàn thể các bậc phụ huynh và CBGVNV trong đơn vị về thống nhất các khoản thu năm học 2015 – 2016 tại trường như sau:
          - Các khoản thu trong nhà trường đầu năm học và hằng tháng:
 
STT Các khoản thu Số tiền/ ngày/ cháu Theo quyết định, công văn Phương thức thu Ghi chú
01 Tiền ăn bán trú 18.000đ Quyết định số 371/PGDĐT-KHTC ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang về Thực hiện các khoản thu và chuẩn bị cơ sở vật chất đầu năm học 2015 - 2016 1 lần/ tháng ( nhân với số ngày thực ăn trong tháng để thu)
02 Phụ phí bán trú 50.000đ 1 lần/ tháng  
03 Phục vụ bán trú 90.000đ 1 lần/ tháng  
 
04
 
Đồ dùng bán trú
100.000đ Cháu cũ
(1 năm/ lần)
 
180.000đ Cháu mới
(1 năm/ lần)
 
05 Phí vệ sinh 50.000đ Theo công văn số 430/VP-VX  ngày 6/3/2013 1 năm/ lần  
06 Học phí chính khóa 35.000đ QĐ số 35/2012/QĐ-UBND ngày 22/8/2012 1 tháng/ lần Các cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa; trẻ bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ cận nghèo, các cháu trong diện hộ nghèo có giấy xác nhận của phòng TBLDDXH huyện được miễn 100%. Các cháulà con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được trợ cấp thường xuyên, trẻ có gia đình thuộc hộ cận nghèo được giảm 50%;
07 Aerobic 40.000đ Theo CV số 262/PGD ĐT ngày 25/4/2014 1 lần/ tháng Tự nguyện
08 Bảo hiểm tai nạn 100.000đ   1 lần/ năm Tự nguyện, công ty BH Bảo Việt thu và ghi biên lai
09 Quỹ Hội phụ huynh 50.000đ Theo QĐ số 28/2010/QĐ-UBND ngày 01/9/2010 1 lần/ năm 2 anh em học cùng 1 trường được miễn giảm 50%, các cháu trong diện hộ nghèo được miễn khoản này
 
- Ngoài các khoản thu theo bảng trên nhà trường không thu thêm khoản thu nào khác trong nhà trường. Nhà trường nghiêm cấm CBGVNV, CMHS không đặt thêm khoản thu nào khác trong nhà trường.
- Đối với các trẻ trong diện hộ nghèo có giấy xác nhận của phòng TBLDDXH huyện được miễn 100% học phí chính khóa, được hỗ trợ tiền ăn trưa 120.000đ/ cháu/ tháng theo Thông tư số 29/2011/TTLT-BGD ĐT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2011 và được hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 với mức 70.000đ/tháng/ cháu. Các khoản này nhà trường sẽ thông báo phụ huynh đến nhận khi cấp trên cấp tiền về (vào cuối mỗi học kỳ trong năm học).
- Đối với khoản thu quỹ Hội phụ huynh học sinh, sau khi nhà trường thu hộ sẽ chuyển sang Ban đại diện CMHS trường 30% và Ban đại diện CMHS lớp 70% để hoạt động, nhà trường không giữ khoản này.
- Đối với phụ huynh cho con học bán trú phải có đơn xin tự nguyện, các khoản thu tự nguyện, khi phụ huynh cho con tham gia ở hoạt động nào phải có đơn xin tự nguyện.
- Nhà trường lưu ý các bậc phụ huynh hoàn thành các khoản thu bán trú hằng tháng khi kết thúc tháng để nhà trường nhập Kho bạc và chuyển cho các đơn vị cung cấp thực phẩm, thiết yếu, trả lương nhân viên cấp dưỡng kịp thời.
Trên đây là nội dung thông báo về các khoản thu trong nhà trường năm học 2015 – 2016, nhà trường kính đề nghị CBGVNV và các bậc phụ huynh hợp tác tốt để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2015 – 2016.
 
Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG
- Các nhóm, lớp (để thực hiện);
- Ban đại diện CMHS trường, các lớp ;
- Bảng thông báo trường ;
- Lưu: VT.

 
                                                                                                                                                                                                                                               Đỗ Nữ Lâm Thanh

Tác giả bài viết: Đỗ Nữ Lâm Thanh

Nguồn tin: Địa phuưoơng

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu Trường

Phòng GD thể chất cho trẻ

  Trẻ học Aerobic

Bé vui đến Trường

Trường mầm non Hòa Tiến 1
Thôn Yến Nê 2 - Xã Hòa Tiến - Huyện Hoà Vang
Điện thoại: 05113.670.034. Email: mnhoatien1.hv@gmail.com


;

 
Xem bản: Desktop | Mobile