Tin tức

Trang dinh dưỡng

Tài nguyên

KẾ HOẠCH THÁNG 12

Thứ năm - 25/12/2014 11:41
KẾ HOẠCH THÁNG 12
 TRƯỜNG MẦM NON HÒA TIẾN 1    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
      Tổ MG Bé + NT                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                             
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
Tháng 12/2014
 
 
 

Thời gian Nội dung Biện pháp Kết quả
Cả tháng 1. Công tác phát triển:
- Tiếp tục duy trì sỉ số ở các nhóm, lớp.
 
- Kết hợp các nhóm, lớp, phụ huynh duy trì chuyên cần, sỉ số cháu ra nhóm, lớp.
 
..........................................................................................
 
 
 
 
Cả tháng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5/12 đến 15/12
 
Cả tháng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/12/ đến 20/12
2. Chất lượng giáo dục
a) CLCS- SK
- Phối kết hợp với PHT phụ trách công tác bán trú tổ chức xây dựng thực đơn tháng 12 đảm bảo định lượng dinh dưỡng cho trẻ trong ngày, trong tuần và phù hợp với thời tiết;
- Các nhóm, lớp phối hợp với y tế thường xuyên theo dõi công tác phòng chống bệnh Chân - Tay - Miệng, sốt xuất huyết, các dịch bệnh khác theo mùa;
- Các nhóm, lớp tổ chức vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên nhắc nhở trẻ vệ sinh cá nhân, cho trẻ ngủ mùng đảm bảo cho sức khỏe trẻ khi đến trường;
- Phối kết hợp với Y tế cùng các nhóm, lớp tổ chức cân, đo  trẻ lần 2, theo dõi biểu đồ tăng trưởng;
b) Chất lượng giáo dục
- Tiếp tục hướng dẫn các nhóm, lớp xây dựng kế hoạch chủ đề, mạng hoạt động tuần;
 
 
 
 
- Bồi dưỡng chuyên môn cho các tổ viên theo kế hoạch;
 
 
 
- Các nhóm, lớp tổ chức đánh giá các bài tập phát triển của trẻ ở các độ tuổi lần 1;
- Tổ chức chuyên đề “Phát triển nhận thức” tại lớp mẫu giáo Bé 2 cho toàn trường dự rút kinh nghiệm;
 
- Hội Thảo SKKN lần 2;
 
 
 
 
- Bồi dưỡng cho các tổ viên học các nội dung tài liệu, văn bản, chỉ thị về ngành về CTGDMN, bồi dưỡng cho các tổ viên chuẩn bị thi lý thuyết giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở;
 
 
- Tiếp tục khảo sát giáo viên giỏi cấp trường phần thực hành;
 
 
- Kết hợp chặt chẽ  các nhóm, lớp, tìm hiểu tình hình thực tế của lớp các món ăn mà trẻ dễ ăn và đảm bảo định lượng dinh dưỡng.
 
- Kết hợp với các nhóm lớp, phụ huynh thường xuyên theo dõi phát hiện sớm bệnh. Các nhóm lớp vệ sinh sạch sẽ trong các phòng học, phòng phụ và phòng vệ sinh. Thường xuyên nhắc nhở trẻ vệ sinh cá nhân đảm bảo cho sức khỏe cho trẻ trong thời gian ở trường.
 
- Phối hợp các tổ viên tổng hợp kết quả cân, đo nộp về y tế trường.
 
 
- Các nhóm lớp tiếp tục thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ. Lập kế hoạch chủ đề “Nghề nghiệp” “Giao thông” (mẫu giáo), trang trí lớp, nhóm tạo môi trường thân thiện phù hợp với chủ đề.
- Phối kết hợp với chuyên môn nhà trường tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho 100% tổ viên về nội dung “Tiền học đường”
- Phối hợp cùng với tổ viên trong tổ thực hiện. Thời gian khảo sát trẻ từ 05/12 đến 15/12/2014.
- Phồi hợp với các tổ viên họp hội ý về nội dung lồng ghép  chuyên đề này cho 100% giáo viên dự giờ góp ý rút kinh nghiệm.
- Các tổ viên hoàn thành SKKN nộp về hội đồng xét SKKN cấp trường chấm chọn và nộp lên cấp trên chấm chọn.
- Phối kết hợp với BGH nhà trường bồi dưỡng lý thuyết thi giáo viên giỏi (các công văn, văn bản, Quyết định, chỉ thị, luật, điều lệ của ngành, chương trình GDMN theo thông tư 17/BGD&ĐT ngày 25 tháng 07 năm 2010), bộ chuẩn phát triển.
- Phối hợp với ban giám khảo hội đồng chấm thi thực hiện;
 
 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Cả tháng
3. Cơ sở vật chất
- Các nhóm lớp tiếp tục làm ĐDĐC phục vụ ở các góc chơi.
- Tổ chức kiểm kê tài sản 0 h trong toàn đơn vị.
 
- Cùng với các tổ viên thực hiện.
- Phối hợp với các nhóm lớp thực hiện.
 
.........................................................................................................................................................................................
 
Cả tháng
4. Đội ngũ
- Các tổ viên tham gia học lớp nâng chuẩn, tin học, anh văn.
 
 
- Đôn đốc các tổ viên tham gia học các lớp nâng chuẩn, tin học, anh văn.
 
......................................................................................................................................................
 
5/12 đến 21/12
 
 
 
Cả tháng
5. Công tác kiểm tra
- Nhà trường kiểm tra công tác vệ sinh, trang trí môi trường của 6/6 nhóm, lớp;
- Kiểm tra toàn diện cô Chế Thị Huỳnh, Nguyễn Thị Hiền;
- Kiểm tra và dự giờ bồi dưỡng chuyên môn cho các tổ viên mới;
- Dự giờ thao giảng Phạm Thị Xuân Thủy. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ.
 
- Kết hợp với chuyên môn nhà trường kiểm tra.
 
- Đôn đốc các tổ viên tổ chức tốt các hoạt động cũng như các loại HSSS để nhà trường kiểm tra.
 
 
 
 
 
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
20/12 đến 22/12
 
 
 
 
 
6. Công tác đoàn thể
- Phối hợp chi đoàn, công đoàn thăm hỏi các chiến sĩ tiểu đoàn 179 nhân ngày 22/12.
 
 
 
 
- Tổ chức dọn vệ sinh, trồng cây tạo cảnh quang môi trường thân thiện, xanh - sạch - đẹp, an toàn cho trẻ vui chơi học tập.
 
- Phối kết hợp với nhà trường, công đoàn, đoàn thanh niên, các tổ viên tổ chức thăm hỏi các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại tiểu đoàn 179 đang đóng trên địa bàn nhân 70 năm ngày thành lập QĐND VN 22/12
- Vận động các tổ viên trong tổ cùng thực hiện.
 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Cả tháng
 
7. Công tác khác
- Tiếp tục cập nhật và nuôi dưỡng trang website của đơn vị, các bộ phận đăng bài và các hoạt động lên Website;   
- Tiếp tục triển khai công tác phòng chống lụt, bão năm 2014 trong toàn đơn vị;
- Các tổ viên tham gia hội thi GVG cấp huyện phần lý thuyết (ngày 27/12/2014);
 
- Đôn đốc, phối kết hợp các bộ phận các nhóm lớp thực hiện
 
- Triển khai trong toàn hội đồng cùng thực hiện.
 
- Phối kết hợp với nhà trường tập trung giáo viên học lý thuyết tập thể.
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                                            
                                                                                                 TỔ TRƯỞNG
 
                                                                                                 Lê Thị Hạnh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  TRƯỜNG MẦM NON HÒA TIẾN 1    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
      Tổ MG Bé + NT                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                             
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
Tháng 12/2014
 
 
 

Thời gian Nội dung Biện pháp Kết quả
Cả tháng 1. Công tác phát triển:
- Tiếp tục duy trì sỉ số ở các nhóm, lớp.
 
- Kết hợp các nhóm, lớp, phụ huynh duy trì chuyên cần, sỉ số cháu ra nhóm, lớp.
 
..........................................................................................
 
 
 
 
Cả tháng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5/12 đến 15/12
 
Cả tháng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/12/ đến 20/12
2. Chất lượng giáo dục
a) CLCS- SK
- Phối kết hợp với PHT phụ trách công tác bán trú tổ chức xây dựng thực đơn tháng 12 đảm bảo định lượng dinh dưỡng cho trẻ trong ngày, trong tuần và phù hợp với thời tiết;
- Các nhóm, lớp phối hợp với y tế thường xuyên theo dõi công tác phòng chống bệnh Chân - Tay - Miệng, sốt xuất huyết, các dịch bệnh khác theo mùa;
- Các nhóm, lớp tổ chức vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên nhắc nhở trẻ vệ sinh cá nhân, cho trẻ ngủ mùng đảm bảo cho sức khỏe trẻ khi đến trường;
- Phối kết hợp với Y tế cùng các nhóm, lớp tổ chức cân, đo  trẻ lần 2, theo dõi biểu đồ tăng trưởng;
b) Chất lượng giáo dục
- Tiếp tục hướng dẫn các nhóm, lớp xây dựng kế hoạch chủ đề, mạng hoạt động tuần;
 
 
 
 
- Bồi dưỡng chuyên môn cho các tổ viên theo kế hoạch;
 
 
 
- Các nhóm, lớp tổ chức đánh giá các bài tập phát triển của trẻ ở các độ tuổi lần 1;
- Tổ chức chuyên đề “Phát triển nhận thức” tại lớp mẫu giáo Bé 2 cho toàn trường dự rút kinh nghiệm;
 
- Hội Thảo SKKN lần 2;
 
 
 
 
- Bồi dưỡng cho các tổ viên học các nội dung tài liệu, văn bản, chỉ thị về ngành về CTGDMN, bồi dưỡng cho các tổ viên chuẩn bị thi lý thuyết giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở;
 
 
- Tiếp tục khảo sát giáo viên giỏi cấp trường phần thực hành;
 
 
- Kết hợp chặt chẽ  các nhóm, lớp, tìm hiểu tình hình thực tế của lớp các món ăn mà trẻ dễ ăn và đảm bảo định lượng dinh dưỡng.
 
- Kết hợp với các nhóm lớp, phụ huynh thường xuyên theo dõi phát hiện sớm bệnh. Các nhóm lớp vệ sinh sạch sẽ trong các phòng học, phòng phụ và phòng vệ sinh. Thường xuyên nhắc nhở trẻ vệ sinh cá nhân đảm bảo cho sức khỏe cho trẻ trong thời gian ở trường.
 
- Phối hợp các tổ viên tổng hợp kết quả cân, đo nộp về y tế trường.
 
 
- Các nhóm lớp tiếp tục thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ. Lập kế hoạch chủ đề “Nghề nghiệp” “Giao thông” (mẫu giáo), trang trí lớp, nhóm tạo môi trường thân thiện phù hợp với chủ đề.
- Phối kết hợp với chuyên môn nhà trường tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho 100% tổ viên về nội dung “Tiền học đường”
- Phối hợp cùng với tổ viên trong tổ thực hiện. Thời gian khảo sát trẻ từ 05/12 đến 15/12/2014.
- Phồi hợp với các tổ viên họp hội ý về nội dung lồng ghép  chuyên đề này cho 100% giáo viên dự giờ góp ý rút kinh nghiệm.
- Các tổ viên hoàn thành SKKN nộp về hội đồng xét SKKN cấp trường chấm chọn và nộp lên cấp trên chấm chọn.
- Phối kết hợp với BGH nhà trường bồi dưỡng lý thuyết thi giáo viên giỏi (các công văn, văn bản, Quyết định, chỉ thị, luật, điều lệ của ngành, chương trình GDMN theo thông tư 17/BGD&ĐT ngày 25 tháng 07 năm 2010), bộ chuẩn phát triển.
- Phối hợp với ban giám khảo hội đồng chấm thi thực hiện;
 
 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Cả tháng
3. Cơ sở vật chất
- Các nhóm lớp tiếp tục làm ĐDĐC phục vụ ở các góc chơi.
- Tổ chức kiểm kê tài sản 0 h trong toàn đơn vị.
 
- Cùng với các tổ viên thực hiện.
- Phối hợp với các nhóm lớp thực hiện.
 
.........................................................................................................................................................................................
 
Cả tháng
4. Đội ngũ
- Các tổ viên tham gia học lớp nâng chuẩn, tin học, anh văn.
 
 
- Đôn đốc các tổ viên tham gia học các lớp nâng chuẩn, tin học, anh văn.
 
......................................................................................................................................................
 
5/12 đến 21/12
 
 
 
Cả tháng
5. Công tác kiểm tra
- Nhà trường kiểm tra công tác vệ sinh, trang trí môi trường của 6/6 nhóm, lớp;
- Kiểm tra toàn diện cô Chế Thị Huỳnh, Nguyễn Thị Hiền;
- Kiểm tra và dự giờ bồi dưỡng chuyên môn cho các tổ viên mới;
- Dự giờ thao giảng Phạm Thị Xuân Thủy. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ.
 
- Kết hợp với chuyên môn nhà trường kiểm tra.
 
- Đôn đốc các tổ viên tổ chức tốt các hoạt động cũng như các loại HSSS để nhà trường kiểm tra.
 
 
 
 
 
 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
20/12 đến 22/12
 
 
 
 
 
6. Công tác đoàn thể
- Phối hợp chi đoàn, công đoàn thăm hỏi các chiến sĩ tiểu đoàn 179 nhân ngày 22/12.
 
 
 
 
- Tổ chức dọn vệ sinh, trồng cây tạo cảnh quang môi trường thân thiện, xanh - sạch - đẹp, an toàn cho trẻ vui chơi học tập.
 
- Phối kết hợp với nhà trường, công đoàn, đoàn thanh niên, các tổ viên tổ chức thăm hỏi các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại tiểu đoàn 179 đang đóng trên địa bàn nhân 70 năm ngày thành lập QĐND VN 22/12
- Vận động các tổ viên trong tổ cùng thực hiện.
 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Cả tháng
 
7. Công tác khác
- Tiếp tục cập nhật và nuôi dưỡng trang website của đơn vị, các bộ phận đăng bài và các hoạt động lên Website;   
- Tiếp tục triển khai công tác phòng chống lụt, bão năm 2014 trong toàn đơn vị;
- Các tổ viên tham gia hội thi GVG cấp huyện phần lý thuyết (ngày 27/12/2014);
 
- Đôn đốc, phối kết hợp các bộ phận các nhóm lớp thực hiện
 
- Triển khai trong toàn hội đồng cùng thực hiện.
 
- Phối kết hợp với nhà trường tập trung giáo viên học lý thuyết tập thể.
 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                                            
                                                                                                 TỔ TRƯỞNG
 
                                                                                                 Lê Thị Hạnh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: LÊ THỊ HẠNH

Nguồn tin: Trường MN Hoà Tiến 1

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: kế hoạch

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu Trường

Khu nhà bếp

Hai nhà bếp ở hai khu vực

Bé vui đến Trường

Trường mầm non Hòa Tiến 1
Thôn Yến Nê 2 - Xã Hòa Tiến - Huyện Hoà Vang
Điện thoại: 05113.670.034. Email: mnhoatien1.hv@gmail.com


;

 
Xem bản: Desktop | Mobile