Tin tức

Trang dinh dưỡng

Tài nguyên

Kế hoạch Hiệu trưởng tháng 10.2016

Chủ nhật - 16/10/2016 23:02
Đề nghị các bộ phận căn cứ nội dung kế hoạch của Hiệu trưởng để triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN
HÒA VANG
TRƯỜNG MẦM NON HÒA TIẾN 1
                     
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       
   Hòa Vang, ngày 30 tháng 9 năm 2016
 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG

                                                                                                                                                             THÁNG 10/ 2016

 
 
  

   I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 9/2016
1. Nhiệm vụ chính trị
+ Nhà trường đã tổ chức triển khai và thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước CHXHCNVN 02/9.
+ Tổ chức tốt Lễ khai giảng năm học 2016 – 2017 nghiêm túc và ý nghĩa.
+ Tổ chức thành công Hội nghị CC-VC đầu năm học 2016 - 2017.
+ Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị 29-CT/TU, Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016 và các cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.
2. Công tác phát triển
+ Tổng số trẻ đến hết tháng 9: 470 cháu (tính đến hết ngày 30/9/2016).     Trong đó: 02 nhóm trẻ: 26 cháu (NLĐLTT: 12 nhóm hoạt động, tổng số trẻ 162 cháu)
      03 lớp Mẫu giáo Bé: 95 cháu
                07 lớp Mẫu giáo Nhỡ: 193 cháu (01 lớp ghép Bắc An)
      04 lớp Mẫu giáo Lớn: 156 cháu
Tiếp tục vận động trẻ độ tuổi nhà trẻ ra lớp, nhất là ở nhà trẻ khu vực Cẩm Nê. (giao bộ phận chuyên môn cùng với giáo viên phụ trách công tác điều tra thôn Cẩm Nê).
+ Bộ phận chuyên môn đang thực hiện hoàn tất các hồ sơ thực hiện phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi năm học 2016 – 2017, chưa hoàn tất việc bổ sung điều tra vào phần mềm điện toán đám mây cùng 03 bậc học (phần mềm PCGD chưa vào được).
3. Chăm sóc sức khỏe
+ Đã hoàn thành xây dựng thực đơn tháng 9 và triển khai thực hiện tốt, đảm bảo phù hợp theo thời tiết.
+ Trong tháng 16/16 nhóm, lớp tại trường và các NLĐLTT thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh, không có trường hợp dịch bệnh tại trường.
+ Đã tổ chức cân đo trẻ đầu vào; Tổng số trẻ được cân đo: 470 trẻ
- Trẻ được đánh giá cân nặng bình thường: 424 trẻ, tỷ lệ 90,25%
Trẻ SDD: 13 trẻ, tỷ lệ 2,75%
Trẻ thừa cân: 33, tỷ lệ 7%
- Trẻ được đánh giá chiều cao bình thường: 451 trẻ, tỷ lệ 96%
Trẻ thấp còi độ 1: 16 trẻ, tỷ lệ 3,4%
Trẻ thấp còi độ 2: 3, tỷ lệ 0,6%.
+ 100% các nhóm, lớp tổ chức vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên nhắc nhở trẻ vệ sinh cá nhân, đảm bảo cho sức khỏe trẻ khi đến trường.
4. Chất lượng giáo dục
+ 100%  nhóm, lớp tổ chức khảo sát đánh giá trẻ đầu năm ở các khối lớp.
+ 100% các nhóm, lớp đã trang trí và tổ chức “Ngày hội đến trường của bé”, Lễ hội “Vui hội trăng rằm” cho trẻ trong toàn trường.
 + Các nhóm, lớp đã xây dựng kế hoạch năm, dự kiến các chủ đề, mạng hoạt động tuần, ngày phù hợp với tình hình thực tế.
+ Các lớp Mẫu giáo Lớn lồng ghép Bộ Chuẩn PTTE 5 tuổi vào thực hiện ở các chủ đề, công cụ hỗ trợ CT GDMN.
+ Các PHT + tổ trưởng chuyên môn đã tham gia tập huấn chuyên môn do PGD, Sở GD tổ chức.
+ Bộ phận chuyên môn + bộ phận bán trú đã hoàn thành việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, nhân viên đầu năm học.
5. Cơ sở vật chất, TTB
+ Nhà trường đã cơ bản hoàn thành việc bổ sung các trang thiết bị bán trú trong bếp ăn Yến Nê 2, trang trí các biểu bảng tuyên truyền, pano tại các khu vực trường.
+ Hoàn thành việc tu sửa điện nước các nhóm, lớp tại các khu vực trường.
+ Bộ phận chuyên môn đã tổ chức cấp phát trang thiết bị đồ dùng dạy học rà soát và bổ sung các trang thiết bị cho các nhóm, lớp; Tổ chức phân phát sách thực hiện chương trình GDMN cho giáo viên.
6. Đội ngũ
+ 03 giáo viên có quyết định thuyên chuyển, điều động về MN Hoà Phong.
+ Đã tổ chức cho CBGVNV ký cam kết về thực hiện ATGT, đăng ký nội dung thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và các cuộc vận động của các cấp.
+ Văn thư, PHT đã tham gia lớp tập huấn xác lập hồ sơ CCVC do Phòng GD&ĐT tổ chức. Cập nhật thông tin đội ngũ vào phần mềm quản lý nhân sự.
7. Công tác kiểm tra
+ Nhà trường đã hoàn thành việc xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra nội bộ và công khai trong toàn hội đồng.
+ Kiểm tra tình hình đầu năm về công tác bán trú, vệ sinh an toàn thực phẩm, việc thực hiện Chương trình GDMN ở các nhóm, lớp.
+ Tổ chức kiểm tra nội bộ theo lịch, kiểm tra công tác vệ sinh của 16/16 nhóm, lớp và các khu vực bếp ăn.
+ Kiểm tra 12/12 NLĐLTT trên địa bàn quản lý.
8. Công tác đoàn thể
+ Nhà trường đã phối hợp công đoàn tổ chức tốt Hội nghị CC VC tại các tổ chuyên môn và toàn hội đồng năm học 2016 – 2017; tổ chức vui trung thu cho con CBGVNV trong đơn vị.
+ Đã phối hợp chi đoàn, công đoàn tạo cảnh quang môi trường thân thiện, xanh – sạch – đẹp.
9. Công tác khác
+ 100% CBGVNV đã đăng ký thi đua năm học 2016 – 2017, tổng hợp về bộ phận thi đua nộp về PGD&ĐT.
+ Giáo viên các tổ chuyên môn đã hoàn thành thiết kế bài giảng điện tử Elearning và nộp về PGD đúng thời gian quy định.
+ Tiếp tục triển khai Kế hoạch phòng chống lụt bão năm 2016.
+ Đã tổ chức họp Hội cha mẹ học sinh đầu năm học, thỏa thuận các khoản thu chi năm học 2016 – 2017 theo chỉ đạo của cấp trên và tổ chức Hội nghị Hội CMHS toàn trường.
+ Bộ phận tài vụ lập đã lập thông báo các khoản thu chi sau khi thỏa thuận cha mẹ học sinh các khoản thu bán trú và công khai trên bảng niêm yết của nhà trường.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 10
+ Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị  về “Học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong CBGVNV; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU về “5 xây” “3 chống”, Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”, vận động CBGVNV tiếp tục đăng ký các nội dung trong phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực ".    
+ Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2016.
+ Tổ chức Hội thi“ Bé Mầm non khéo tay” trong toàn trường (các trẻ Mẫu giáo 4 – 5 tuổi và 5 – 6 tuổi).
+ Tổ chức thi lý thuyết giáo viên giỏi cấp trường năm học 2016 – 2017.
+ Phối hợp Công đoàn tổ chức sinh hoạt kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/ 1930 - 20/10/2016).      
+ Tăng cường công tác phòng, chống lụt bão, tiếp tục công tác phòng chống chống bệnh Chân - Tay - Miệng, sốt xuất huyết ở các NLĐLTT và trường.
+ Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và nhu cầu mua sắm trang thiết bị, sữa chữa năm 2017 - 2018.
+ Hoàn thành việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm PCGD và xác lập hồ sơ PCGD MN để cấp trên về kiểm tra.
+ Thực hiện kiểm tra các nhóm, lớp về thực hiện Chương trình GDMN, vệ sinh trong và ngoài lớp học, chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ.
+ Kiểm tra bảo quản và sử dụng trang thiết bị đồ dùng theo Thông tư số 02 của Bộ GD&ĐT.
+ Sở GD&ĐT kiểm tra công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục Mầm non.
+ Đảm bảo tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh phòng tránh các dịch bệnh theo.
+ Chỉ đạo các nhóm, lớp lập kế hoạch theo chủ đề.
+ Tổ chức chuyên đề “Phát triển vận động” tại các tổ chuyên môn và kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
+ Tổ chức kiểm tra nội bộ và bồi dưỡng giáo viên theo kế hoạch.
+ Kiểm tra các nhóm trẻ độc lập tư thục trên địa bàn quản lý.
III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Nhiệm vụ chính trị
+ Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị  về “ Học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong CBGVNV; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU về “5 xây” “3 chống”, Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”, vận động CBGVNV tiếp tục đăng ký các nội dung trong phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực ".    
+ Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2016.
2. Công tác phát triển
+ Duy trì  sỉ số ở các nhóm, lớp, tiếp tục vận động trẻ trong các độ tuổi ra lớp, nhất là ở nhà trẻ khu vực Cẩm Nê.
+ Bộ phận chuyên môn hoàn tất việc bổ sung điều tra vào phần mềm điện toán đám mây cùng 03 bậc học và xác lập hồ sơ PCGD MN để cấp trên về kiểm tra.
3. Chăm sóc sức khỏe
+ PHT xây dựng thực đơn tháng 10, đảm bảo định lượng dinh dưỡng cho trẻ trong ngày, trong tuần và phù hợp với thời tiết.
+ Các PHT, các tổ chuyên môn, y tế tiếp tục theo dõi dịch bệnh theo mùa, bệnh Tay – chân – miệng, sốt xuất huyết ở các khu vực trong trường và NLĐLTT.
+ Phối hợp với y tế về khám sức khoẻ cho trẻ đầu năm học.
+ Các nhóm, lớp tổ chức vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên nhắc nhở trẻ vệ sinh cá nhân, đảm bảo cho sức khỏe trẻ khi đến trường.
4. Chất lượng giáo dục
+ Các nhóm, lớp thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt một ngày cho trẻ ở trường, thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ theo độ tuổi.
+ PHT chuyên môn hướng dẫn, tập huấn lại cho giáo viên các lớp Mẫu giáo 5 tuổi cách lồng ghép và thực hiện Bộ Chuẩn PTTE 5 tuổi vào chương trình giáo dục trẻ.
+ Tổ chức Hội thi“ Bé Mầm non khéo tay” trong toàn trường (các trẻ Mẫu giáo 4 – 5 tuổi và 5 – 6 tuổi). Bộ phận chuyên môn lên kế hoạch, dự kiến thời gian tổ chức Hội thi trình Hiệu trưởng.
+ Tổ chức chuyên đề “Phát triển vận động” tại lớp Nhỡ 1, Lớn 3.
+ Bộ phận chuyên môn, các tổ chuyên môn tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, nhân viên theo kế hoạch.
5. Cơ sở vật chất, trang thiết bị
+ Nhà trường phát động mỗi nhóm, lớp làm từ 01 bộ rối trở lên để phục vụ hoạt động LQVH.
+ Các nhóm, lớp tổ chức làm đồ dùng đồ chơi tự tạo chuẩn bị cho Hội thi “Làm đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ” vào tháng 11/2016.
+ Nhà trường tiếp tục tu sửa các cơ sở vật chất tại các khu vực đảm bảo an toàn cho trẻ hoạt động; tiếp tục cải tạo nhà bếp cũ thành kho thực phẩm và phòng nhân viên.
+ Cải tạo lại khu vui chơi thể chất dân gian tại khu vực Yến Nê 2.
+ Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và nhu cầu mua sắm trang thiết bị, sữa chữa năm 2017 - 2018.
6. Đội ngũ
+ Phân công các giáo viên tăng thay và giúp đỡ lẫn nhau trong thời gian thiếu giáo viên ở một số nhóm, lớp.
+ Xác lập hồ sơ CCVC trong đơn vị theo hướng dẫn đã được tập huấn của cấp trên, cập nhật các thông tin của các cá nhân trong hội đồng vào phần mềm quản lý nhân sự.
+ CBGVNV đã đến kỳ khám sức khoẻ định kỳ cần khám sức khoẻ bổ sung hồ sơ CCVC.
7. Công tác kiểm tra
+ Nhà trường kiểm tra công tác vệ sinh, trang trí môi trường của 16/16 nhóm, lớp và các khu vực bếp ăn.
+ Kiểm tra dự giờ ở một số nhóm, lớp.
+ Kiểm tra 12 NLĐLTT trên địa bàn quản lý.
+ Kiểm tra toàn diện các cô: Bùi Lê Phương, Ngô Thị Lệ Quyên, Lê Thị Ngọc Hiền, CD: Ngô Thị Hoa; Kiểm tra thu chi tài chính đầu năm học 2016 – 2017; Kiểm tra vệ sinh ATTP bếp ăn Cẩm Nê.
+ Sở GD&ĐT kiểm tra công tác quản lý và nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ tại 03 đơn vị quận, huyện (từ ngày 17 đến ngày 19/10/2016), kiểm tra trực tiếp các trường Mầm non (Hoà Tiến 1 ngày 18/10/2016).
8. Công tác đoàn thể
+ Nhà trường phối hợp công đoàn, đoàn thanh niên ra quân tổng vệ sinh hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn trên địa bàn xã Hoà Tiến năm 2016 (vào các ngày thứ bảy và chủ nhật hằng tuần).
+ Phối hợp Công đoàn tổ chức sinh hoạt kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2016).
9. Công tác khác
+ Các giáo viên có sản phẩm dự thi giáo án điện tử nộp về trường để tổng hợp nộp về phòng GD&ĐT đúng thời gian quy định (03/10/2016).
+ Tổ chức thi lý thuyết giáo viên giỏi cấp trường năm học 2016 – 2017.
+ Chuẩn bị các điều kiện, hồ sơ PCGD MN trên toàn địa bàn xã đón cấp trên về kiểm tra.
+ Triển khai các công văn, văn bản của cấp trên trong Hội đồng.
+ Triển khai Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế.
+ Phát động trong hội đồng hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2016.
 
                                                                                               HIỆU TRƯỞNG
                                                              
 
 
                                                                                             Đỗ Nữ Lâm Thanh
 

Tác giả bài viết: Đỗ Nữ Lâm Thanh

Nguồn tin: Nội bộ

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu Trường

Giới thiệu về Trường

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 1. Đặc điểm, tình hình:- Địa điểm trụ sở chính: Thôn Yến Nê 2, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng. - Số điện thoại:  05113670034- Email: mnhoatien1.hv@gmail.com- Quá trình thành lập và phát triển: Trường MN Hoà Tiến 1 được thành lập theo Quyết...

Bé vui đến Trường

Trường mầm non Hòa Tiến 1
Thôn Yến Nê 2 - Xã Hòa Tiến - Huyện Hoà Vang
Điện thoại: 05113.670.034. Email: mnhoatien1.hv@gmail.com


;

 
Xem bản: Desktop | Mobile